Winning Program

Konfigurera rätt koncept, och leverera det rätt

Övertygande översikt

Upplev förslaget

Övertygande översikt är en lösning som används för att dela och samarbeta kring resultaten av konfigurationsdefinitioner och studier av komplexa system inom flyg- och försvarsindustrin (UAV, flygplan, satelliter, markfordon osv.) och utnyttja deras strukturella och beteendemässiga modeller i uppdragsmiljön. Genom integrerade, kreativa upplevelser ger Övertygande översikt tydlig förståelse för systemens beteende och prestanda jämfört med uppdragets mål.

Viktiga funktioner och fördelar:


  • Fokusera på viktiga värden och spara tid genom konceptstudier , gå in på djupet och uppdatera den presenterade informationen
  • Överbrygga komplexiteten i skriftliga dokument och statiska bilder i anbudsskrivningar
  • Utforska konceptförslag för att minimera separation mellan kundens krav och konceptförslaget, fånga upp och förstå kundens feedback
  • Kommunicera värdet i 3D till klienter och intressenter för att öka kundens förtroende för det slutgiltiga förslaget och därmed ta hem verksamheten