Winning Program

Konfigurera rätt koncept, och leverera det rätt

Konfigurationsdefinition

Förvandla kraven till alternativa lösningar

Lösningen Konfigurationsdefinition möter kraven för en mer exakt och systematisk metod för att definiera och jämföra alltmer komplexa system inom flyg- och försvarsindustrin. Denna lösning tillhandahåller verktyg för att effektivt definiera mycket komplexa system, att helt förstå sambandet mellan kraven vid val av systemkomponenter och dela en enda bild av systemarkitekturen till det förlängda teamet.

Huvudfunktioner och fördelar:

  • Samla in konstruktionsdata för att ge konstruktörerna möjlighet att undersöka alternativa lösningar och återanvända kunskap inom företaget.
  • Exakt definiera komplexa system för att avsevärt minska de globala programkostnaderna.
  • Utvärdera och avväga effekten av diverse tekniska områden på ett enklare sätt för att uppnå den bästa arkitekturen och definitionen av konceptet för att möta alla krav.