Winning Program

Konfigurera rätt koncept, och leverera det rätt

Jämförande systemanalys

Undersök de bästa konstruktionsalternativen

Genom att överbrygga avståndet mellan olika jämförelsestudier av olika system som utförts under konceptfasen och den preliminära fasen eller detaljkonstruktionsfasen, kan man minska den globala programkostnaden. Lösningen Jämförande systemanalys ger en förbättrad möjlighet att se olika alternativ genom att utnyttja fler analyser för att konvergera mot en optimal arkitektur som omfattar föreslagna teknologier. Centralt i lösningen Jämförande systemanalys finns en tvärvetenskaplig analys och optimeringsprocess som ger analytiska resultat för att validera systemvalet. Dessutom samlas analyshistoriken för jämförelsestudierna av de olika systemen in och finns tillgänglig för en eventuell återanvändning.

Nyckelfunktioner:

  • Konceptets tillförlitlighet ökas och den globala programkostnaden minskas avsevärt tack vare det stora antalet jämförelsestudier
  • Konceptets precision ökas (snabbare, mer detaljerat, fler alternativ) 
  • Kostnaderna för de preliminära jämförelsestudierna och detaljkonstruktionsfasen liksom för programmet i sin helhet sänks som ett resultat av en förbättring av konceptets tillförlitlighet och precision
  • Insamling och återanvändning av hela analyshistoriken (modell, scenario, resultat) för användning i framtida studier