Winning Program

Konfigurera rätt koncept, och leverera det rätt

Anbudsskrivning

Delge konceptets komplexitet och egenskaper

Oavsett om det är fråga om att svara på ett anbudsförfarande (RFP) eller att förbereda en preliminör konstruktionsgranskning (PDR), tillhandahåller Dassault Systèmes (3DS) lösning Anbudsskrivning de verktyg för styrning och samarbete som behövs för att effektivt dokumentera och hantera program- och projektinformation. Detta gör det möjligt för företagen att styra interaktionen av diverse geografiskt utspridda grupper. Företagen kan också förbättra definitionen och leveransen av sina program, vilket ger en bättre balans för beslutstagande som avser kostnader och funktioner genom att få nya kunder eller genom att möta kundernas krav.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Kontrollmiljö för att säkerställa effektiv konvergens till leverabler beträffande erbjudanden (Integrated Master Plan och Integrated Master Schedule)
  • Integrerad kravöversikt och spårbarhet för att säkerställa genomförande och överensstämmelse av krav i konstruktionens utvecklingsfas.
  • Mäta programmens prestationer, tidsschema och programkostnader med högre effektivitet och insyn.
  • Eliminera programmens informationssilor och arbeta med en enda dataversion.