Winning Program

Konfigurera rätt koncept på rätt sätt

Med tanke på att 70% av besluten angående kostnader som görs under de preliminära studierna och utarbetandet av ett program påverkar 80 % av den totala kostnaden av livscykeln (Roland Berger 2011), har företag som gör rätt val på det här stadiet större framgång. Oavsett om det är ett erbjudande från en leverantör eller integrerare som valts för utveckling eller ett internt affärserbjudande som kräver godkännande av styrelsen, har företag som riktar in sig på denna typ av förlanserings- och konfigurationsfaser stora möjligheter att positivt påverka ett program.

Lösningen Winning Program tillsammans med plattformen 3DEXPERIENCE gör det möjligt att samla in kunskap under förslagsprocessen för att säkerställa repeterbarhet och återanvändbarhet, vilket gör att man kan reducera den tid som används för hantering av taktiska förslag och program. Nu kan företag inom flyg- och rymdindustrin spendera mera tid på produktinnovation samtidigt som de bibehåller en total spårbarhet beträffande krav och beslut.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Få fler kontrakt på en konkurrenskraftig marknad
  • Förbättra programdefinitionen och leveransen för att förbättra kompromissen mellan funktionalitet och kostnader
  • Förenkla hanteringen av program- och systemkomplexiteten.
  • Communicate the complexity and nature of the concept
  • Transform requirements into alternative solutions
  • Explore best alternative design