Test to Perform

Är du säker på att ditt program är säkert, tillförlitligt och uppfyller kraven?

Tillverkare inom flyg- och försvarsindustrin är eniga om att tidigare och bättre test skulle medföra betydande förbättringar av branschprogrammen. Om du kan undvika sena upptäckter av fel och brister i flyg- och rymdfartssystem och fordon skyddar du varumärket samt förhindrar oväntade kostnader och försenade leveransdatum.

Med branschlösningen Test to Perform kan flyg- och försvarsindustrin göra mer omfattande tester och fatta bättre beslut om när testerna ska ske. I Test to Perform samarbetar testteam med konstruktörer och expertanalytiker under programlivscykeln. Genom att bryta isoleringen mellan alla team möjliggör du bättre spårbarhet genom alla testfaser och fullständig insyn för ledningen.

Upptäck fördelarna med lösningen Test To Perform:

 

  • Möt driftsättningsmål med global övervakning av virtuella och fysiska test.
  • Genom att införa fler virtuella test före de fysiska testen kan du minska riskerna, öka säkerheten och skydda varumärket.
  • Förbättra produkternas stabilitet och förkorta konstruktionsprocessen med hjälp av multidisciplinära simuleringar i realtid.
  • Använd ”testcockpiten” för att underlätta smidig styrning av test samt schemaläggning och övervakning av resultat i förhållande till resultatmålen.
  • Testa med rätt kvalitet och exakthet under hela testpyramiden.