Serien Globala ledare

Ett samtal med Michel Tellier, vice vd för Aerospace & Defense på Dassault Systèmes

Under de senaste 17 åren har Michel J. Tellier, vice vd för Aerospace & Defense på Dassault Systèmes, hjälpt företag i flyg- och försvarsindustrin av alla storlekar att få sina företag att växa och bli bättre på att möta kundernas behov. Tellier är utbildad maskiningenjör och inledde sin karriär på Bombardier Aerospace där han ledde det kanadensiska företagets övergång till flygplansutveckling baserad på digital 3D-design. Han har omfattande erfarenhet av att implementera PLM och samarbete inom globala leveranskedjor. Tellier träffade nyligen Aviation Week & Space Technologys tidigare chefredaktör Tony Velocci för att diskutera tillståndet inom flyg- och försvarsindustrin, inklusive branschens utmaningar och möjligheter.

Utdrag

I Aviation Week & Space Technologys senaste undersökning av de framgångsrikaste företagen visade det sig att amerikanska företag satsar relativt lite av sina egna resurser på oberoende forskning och utveckling, i procent av de totala intäkterna, jämfört med europeiska företag i flyg- och försvarsindustrin. Finns det fortfarande utrymme för sådana investeringar, med tanke på dagens fokus på prisvärdhet och branschens minskade benägenhet att ta risker?

Det finns olika sätt att mäta ett företags värde på. Ett mått är humankapitalets värde. Ingenjörer vill ta fram och skapa nya produkter. Om du inte gör saker för att locka till dig och behålla de bästa talangerna är det ett dåligt tecken på hur det kommer att gå för ditt företag. Det är ett argument för att investera mer, snarare än mindre på oberoende forskning och utveckling (FoU), för att skapa en kultur som lockar begåvade medarbetare.

Dessutom definieras inte innovativa, högpresterande företag av sina produkter, utan snarare av sina anställda. Och om du inte kan skapa en miljö där de kan utveckla nya produkter, kan du inte locka till dig de bästa ingenjörerna. Google och några andra bolag lägger stora ansträngningar på att locka till sig de bästa och smartaste. Flygindustrin har svårt att attrahera de bästa ingenjörerna och teknikerna inom kritiska områden.

Att locka till sig de största talangerna är det första steget mot att skapa grunden för en effektiv verksamhet. Det andra steget är att investera i vetenskap och teknik. Om du investerar för lite i forskning och utveckling kommer du inte att skapa framtidens produkter så att du kan särskilja dig från konkurrenterna och få verksamheten att växa. Du vinner inte fler upphandlingar på vad du har gjort tidigare, utan på vilken typ av nya innovationer och ny teknik du kan leverera i framtiden. Det är verklig differentiering. Du får inte företaget att skilja sig från mängden genom att ompaketera det du gjort tidigare. Jag tror att företag som inte på ett aggressivt sätt satsar [egna resurser] på forskning och utveckling får svårt att klara sig i längden.

Vilka lärdomar, om några, tror du att företag i flyg- och försvarsindustrin kan tillägna sig från företag i andra branscher?

Det finns en del att lära från fordonsindustrin. Deras förmåga att fånga kundernas drömmar är vad som definierar hur väl de lyckas. Skillnaden är naturligtvis att de marknadsför och säljer produkter som produceras i stora mängder, och flyg- och försvarsindustrin fungerar precis tvärtom.

Vad är det som vanligen saknas hos underpresterande företag inom flyg- och försvarsindustrin?

Jag besvarar det motsatta: De bästa företagen har oftast fokus på framtiden och koncentrerar sina investeringar i ny teknik. Det är det här, att släppa taget om produkter från tidigare generationer och skapa nästa generations produkter, som är avgörande för att fortsätta vara relevant och säkra företagets långsiktiga framtid.

Vi använder PLM-programvara (Product Lifecycle Management) för att få våra kunder att våga prova nya saker. Vi investerade precis flera miljarder dollar i att skapa det vi kallar för 3DEXPERIENCE-plattformen. Det är framtidens PLM-programvara som är avsedd att optimera arbetet med att ta fram nya produkter. Vi anser att plattformen representerar den senaste tekniken, och nu driftsätter vi lösningen hos kunder inom flera olika branscher, bland annat inom flyg- och försvarsindustrin.


[...]

Vårt mål är att hjälpa kunderna att skapa nya produkter på effektivaste sätt och att få ut så mycket som möjligt av sina investeringar i FoU.

Michel Tellier Vice vd för Aerospace & Defense på Dassault Systèmes