Serien Globala ledare

En intervju med Marcus Bryson, vd för Aerospace and Land Systems på GKN

Sedan 1993 har GKN Aerospace förvärvat företag med expertis inom tillverkning med hög precision, flygplansstruktur och materialteknik för att bygga upp en av världens mest kapabla OEM-leverantörer (original equipment manufacturers). Mycket av GKN:s tillväxt har ägt rum under ledning av vd Marcus Bryson. I januari tillträder han som vd för ADS-koncernen, Storbritanniens främsta flyg-, försvars-, skydds- och rymdorganisation – en befattning han tar upp parallellt med sin roll som medordförande för strategiskt viktiga UK Aerospace Growth Partnership. I följande intervju med Aviation Week & Space Technologys tidigare chefredaktör Tony Velocci diskuterar Marcus Bryson GKN:s framtid, vad det innebär att vara chef och hans vision för den brittiska försvarsindustrin.

Utdrag

Flygindustrin är så konkurrensinriktad som någon industrisektor kan bli, framförallt på de marknader där GKN verkar. Vad är det i GKN:s kultur som särskiljer företaget från de andra inom området?

Till en början var GKN ett blygsamt företag och vi har alltid lyckats behålla det jag kallar ’ett litet företags DNA’. Vi är rätt små och smidiga, därför kan vi också fatta snabba beslut. När vi växer är det otroligt viktigt att vi behåller den kulturen.

Annat som är speciellt för GKN är att en mycket stor andel av intäkterna spenderas på teknikutveckling, och där är vi framgångsrika. Vi har alltid haft relativt bra teknisk kompetens inom företaget. Våra kunder ser i allt högre grad den teknik vi producerar som en särskiljande faktor.

 

Affärsklimatet inom flygindustrin är betydligt hårdare idag, med kunder som kräver allt högre prestanda från alla sina leverantörer Hur tror du GKN kan anpassa sig till den allt tuffare miljön, och vad anser du är det bästa beviset på att företaget är på rätt väg?

För bara 10 år sedan ansåg vissa kunder att leverantörerna uppfyllde förväntningarna oavsett om de levererade produkten den första eller den sista augusti. Oavsett vilket så blev du godkänd. Nu lever vi i en helt annan värld. Det är inte riktigt som inom fordonssektorn där leverantörerna måste leverera inom en tidsram på fyra timmar ett specifikt datum. Flygindustrin har verkligen förändrats i grunden. I Storbritannien var mentaliteten inom flygindustrin mer som på en mekanisk verkstad. GKN har anpassat sig väl till de nya förutsättningarna och siktar på att bli världsledande tillverkare.

Hur stor andel av era teknikutgifter går till tillämpad forskning och utveckling med relativt låg risk, och hur mycket investerar ni i mer omvälvande teknik?

Vi lägger stor vikt vid båda dessa områden. När det gäller tillämpad teknik tittar vi på hur vi kan producera produkter mer kostnadseffektivt. När det gäller mer innovativ teknik gör vi betydande investeringar inom kompositmaterialområdet som blir allt viktigare inom kommersiell flygtrafik. De var väldigt tröga under många år, men nu förändras läget snabbt. Nästa stora förändring kommer med nästa generations flygplan med en mittgång.

Ingen av oss vet exakt när det blir, men det kommer att bli ett flygplan av kompositmaterial. Innan det går att förverkliga måste det emellertid till vissa tekniska framsteg inom tillverkning och tillämpning av kompositmaterial. För tillfället är de här materialen alltför dyra och tar för lång tid att producera. Företagen som tillverkar flygplansskrov vill komma upp i en tillverkningstakt på 50 skrov i månaden och du kan inte hålla den produktionstakten med kompositmaterial på det sätt de tillverkas idag. Det är alltför kostnads- och energiintensivt. Vi måste ta oss an kompositmaterialtillverkningen på ett helt nytt sätt.

Vi sjösatte nyligen ett projekt i Storbritannien där målet är att tillverka en vinge av kompositmaterial som blir billigare än en vinge av metall. Blir det stora förändringar? Jag kan säga att [...]

Branschen kommer att fortsätta utvecklas och ju snabbare företagen kan anpassa sig till förändringarna desto större chanser har de att lyckas. Företag som är alltför långsamma med att förändra sig och införa nyheter överlever inte.

Marcus Bryson Vd för Aerospace and Land Systems, GKN