Serien Globala ledare

Ett samtal med Kelly Ortberg, vd på Rockwell Collins

När Kelly Ortberg i augusti 2013 tog över som vd på Rockwell Collins hade han mycket att leva upp till som efterträdare till Clay Jones, en av flyg- och försvarsindustrins effektivaste och mest beundrade vd:ar. Men Ortberg var väl förberedd, för åren innan han fick befattningen spelade han en central roll i att forma de affärsstrategier som var på plats när Jones avgick.

Maskiningenjören Ortberg ledde både den kommersiella och statliga verksamheten. Han ledde även lanseringen av Rockwells Pro Line Fusions integrerade flygtekniksystem som har valts till fler än 15 flygplansplattformar sedan det infördes 2007. Sedan valdes han till vd. Aviation Week & Space Technologys tidigare chefredaktör Tony Velocci träffade nyligen Ortberg för ett längre samtal om hans mål för Rockwell Collins och hans tankar om branschen.

Utdrag

Rockwell Collins har länge ansetts vara ett modellföretag inom flyg- och försvarsindustrin, baserat på avkastning på investerat kapital, produktivitet och ledarskap. Vad är det som vanligen saknas hos underpresterande företag inom branschen?

Det finns många skäl till varför ett företag kan prestera dåligt, men de två viktigaste skälen är att de förlorat sikte på slutmarknaden, på kunden eller båda två. Det är därför vi fortsätter att investera kraftigt i forskning och utveckling: för att vidareutveckla vår teknik och hålla oss nära kunderna på marknaden. Men det handlar inte bara om att ha den bästa produkten. Om du ska kunna upprätthålla höga driftsprestanda måste du också ha kundernas förtroende och tillit, i synnerhet när det gäller program för flygplansutveckling. För närvarande investerar vi 18–20 % av intäkterna på forskning och utveckling.

En gång i tiden var flyg- och försvarsindustrin synonymt med omvälvande teknik. Finns det fortfarande utrymme för sådana investeringar inom branschen, med tanke på dagens fokus på prisvärdhet och branschens minskade benägenhet att ta risker?

Jag tror det. Ett exempel på teknik vi är med och utvecklar som vi anser är omvälvande, är att sammanföra sensorer och digitala databaser för att ge en oöverträffad nivå av situationsmedvetenhet och säkerhet för piloter. En del internetrelaterad teknik kommer också att visa sig vara omvälvande och öppna upp alla slags möjligheter att erbjuda nya och förbättrade tjänster inom flygindustrin. Men även om det fortfarande finns utrymme för omvälvande teknik inom flygindustrin måste det anpassas efter dagens marknad. Det handlar inte längre om teknik till varje pris. Söker kunderna högsta möjliga värde till ett begränsat pris?

Vilka lärdomar kan företag inom flyg- och försvarsindustrin dra från de mest framgångsrika företagen i andra branscher?

Vi försöker göra för mycket själva. Flyg- och försvarsindustrin tyngs av att man försöker utveckla för många unika lösningar. På ett konstigt sätt tror jag den nya budgeten [försvarmyndighetens] troligen kommer att leda till en förändrad kultur och i slutändan till beteenden som gör att flyg- och försvarsindustrin kan vara produktivare och mindre benägna att göra för mycket själva. Samtidigt blir vi alla alltmer internationella, och det leder till att alla företag inom flyg- och försvarsindustrin måste bli bättre på att möta en bredare marknad med mer geografiskt spridda leveranskedjor. Det kommer också att förändra kulturen inom branschen.

 

[...]

Vi gör ett riktigt bra jobb med att försöka förstå våra kunder och vad de vill ha. Ibland handlar det om att leverera lösningar som löser problem som de själva har svårt att formulera.

Kelly Ortberg Vd på Rockwell Collins