Serien Globala ledare

Ett samtal med Bob Stevens, styrelseordförande på Lockheed Martin

Som världens största flyg- och försvarsentreprenör och moderföretag till välkända Skunk Works ligger Lockheed Martin bakom många av de mest innovativa framtidsplattformarna i världen från och med SR-71. Under företagets långa historia har det dock även upplevt så pass svåra tider att dess existens varit hotad. Efter att ha genomfört flera fusioner på kort tid verkade företaget i slutet av 1990-talet sakna fokus och sågs i vissa kretsar som alltför stort för att hantera. Det var då Bob Stevens befordrades till finansdirektör och ledde en av branschens mest dramatiska omställningar efter det kalla kriget.

Mellan 2004 och 2013 var Stevens ordförande och vd och är nu styrelseordförande. I den här intervjun med Aviation Week & Space Technologys tidigare chefredaktör Tony Velocci, som är den andra i Dassault Systèmes ledarskapsserie, delar Stevens med sig av sina tankar om kundens upplevelse och utmaningen att balansera kortsiktiga och långsiktiga mål, och om hur han definierar ledarskap.

Utdrag

Flygindustrins kunder har blivit mer krävande på senare år. Hur försöker Lockheed Martin att bemöta dessa nya förväntningar?

Kraven och förväntningarna från våra kunder kan förändras snabbt och gör också det. För inte så länge sedan efterfrågade våra myndighetskunder teknik som kunde vidareutvecklas och kunde hoppa över en generation. För att nå det målet omformades vår industri i grunden. Man anslog mer resurser till forskning och utveckling, förde fram djärvare koncept, tog större risker och satte upp högre mål. Nu har vi blivit ombedda att vara försiktigare, att överge utforskning av en alltför främmande framtid och fokusera på teknik som duger, att minska utgifterna och fokusera på prisvärdhet. För industrin är förändringen dramatisk och kräver mycket tid och uppmärksamhet. Det är mycket lättare för landets styrande att utfärda en politisk ändring än det är för företagen att genomföra den förändringen. Jag tror att Lockheed Martin har varit bäst på marknaden med att visa den nya vägen.

Vad är enligt din uppfattning bästa möjliga kundupplevelse?

När kunden uppnår sitt mål. Det är mycket svårt att göra alla kunder nöjda hela tiden. Men vi kan ge dem de verktyg de behöver för att uppnå sina mål genom att lyssna till vilka utmaningar de står inför och ta reda på hur vi kan fördela resurser och använda vår erfarenhet och energi till att bidra till deras framgång. När våra kunder lyckas har vi också gjort det.

Hur definierar du ledarskap?

Ledarskap är förmågan att förbereda en verksamhet inför förändringar och att leda den genom osäkra tider. En chef förstår företagets grundidé, vad det står för och varför. Chefer analyserar världen vi lever i idag och hur den kan komma att se ut i framtiden. De för sedan fram sitt perspektiv, sätter in resurser, förbereder de anställda, fastställer normer, investerar i teknik och människor och inspirerar och motiverar andra så att företaget kan blomstra och uppnå väldefinierade mål i framtiden. Cheferna på Lockheed Martin har lyckats mycket bra med det här eftersom vi verkligen tagit ledarskapsutveckling på allvar. Jag kunde inte vara stoltare över att få vara en del i det här teamet av fantastiska människor.

 

[...]

Vi införlivar alla förslag som kan hjälpa oss att höja kvaliteten och sänka kostnaderna för våra kunder, göra arbetsmiljön säkrare för våra anställda och skapa en bättre produkt.

Bob Stevens Styrelseordförande på Lockheed Martin