Serien Globala ledare

Intervjuer med dagens ledare inom flyg- och försvarsindustrin

Vad är serien Globala ledare för något?

Aviation Week & Space Technologys tidigare chefredaktör Tony Velocci höll en serie personliga samtal där chefer berättade om sina erfarenheter och insikter om vad som krävs av en chef på den konkurrensutsatta flyg- och försvarsmarknaden. Dessa samtal sammanfördes till en virtuell konferens om ledarskap i branschen.

Frederico Curado

En intervju med Frederico Curado, vd på Embraer

Curado tog på sig ledarrollen under 2007, i ett skede då Embraer led av svårigheter och hade det tufft att anpassa sig till en extremt krävande affärsmiljö – framväxande konkurrenter, snabb teknisk förändring och en finanskris som hade sina rötter i USA men som hade globala effekter. I följande intervju med Aviation Week & Space Technologys tidigare chefredaktör Tony Velocci diskuterar Curado delar av sin ledarskapsfilosofi och hur han har försökt förändra företagskulturen. Mer

Marcus Bryson

En intervju med Marcus Bryson, vd för Aerospace and Land Systems på GKN

Mycket av GKN:s tillväxt har ägt rum under ledning av vd Marcus Bryson. I januari 2015 tillträder han som vd för ADS-koncernen, Storbritanniens främsta flyg-, försvars-, säkerhets- och rymdorganisation – en befattning han tar upp parallellt med sin roll som medordförande för strategiskt viktiga UK Aerospace Growth Partnership. I sin intervju med Aviation Week & Space Technologys tidigare chefredaktör Tony Velocci diskuterar Marcus Bryson framtiden för GKN, vad det innebär att vara chef och sin vision för den brittiska försvarsindustrin. Mer

Pascale Sourisse

En intervju med Pascale Sourisse, vice vd för International Development på Thales

Hos Thales leder Pascale Sourisse, vice vd för International Development, arbetet med att identifiera affärsmöjligheter utanför de inhemska marknaderna som ett sätt att kompensera för minskade försvarsbudgetar. I en intervju med Aviation Week & Space Technologys tidigare chefredaktör Tony Velocci diskuterar hon Thales tillväxtsstrategi och delar även med sig av sina tankar om kunderfarenheter, ledarskap och värdefulla lärdomar i befattningen som vd över flygavdelningen. Mer

Michel Tellier

En intervju med Michel Tellier, vice vd för Aerospace & Defense på Dassault Systèmes

Under de senaste 17 åren har Michel J. Tellier har hjälpt företag i flyg- och försvarsindustrin av alla storlekar att få sina företag att växa och bli bättre på att möta kundernas behov. Tellier träffade nyligen Aviation Week & Space Technologys tidigare chefredaktör Tony Velocci för att diskutera tillståndet inom flyg- och försvarsindustrin, inklusive branschens utmaningar och möjligheter. Mer

Kelly Ortberg

En intervju med Kelly Ortberg, vd på Rockwell Collins

När Kelly Ortberg i augusti 2013 tog över som vd på Rockwell Collins hade han mycket att leva upp till som efterträdare till Clay Jones, en av flyg- och försvarsindustrins effektivaste och mest beundrade vd:ar. Men Ortberg var väl förberedd, för åren innan han fick befattningen spelade han en central roll i att forma de affärsstrategier som var på plats när Jones avgick. Den rutinerade redaktören Tony Velocci hade ett längre samtal med Ortberg om hans mål för Rockwell Collins och hans tankar om branschen. Mer

Bob Stevens

En intervju med Bob Stevens, styrelseordförande på Lockheed Martin

I den andra intervjun i Dassault Systèmes ledarskapsserie delar Stevens sina tankar om kundens upplevelse med den rutinerade redaktören Tony Velocci. Chefen på Lockheed Martin talar också om utmaningen i att förena kortsiktiga och långsiktiga mål och hur han definierar ledarskap. Mer

William Swanson

En intervju med William Swanson, avgående vd på Raytheon Corporation

Den här intervjun genomfördes i slutet av 2013 och är en av de sista intervjuerna innan Bill Swanson aviserade sin avgång som ordförande och vd på Raytheon Co. Aviation Week & Space Technologys tidigare chefredaktör Tony Velocci träffade Swanson för det första i en serie samtal med chefer inom flyg- och försvarsindustrin. I samtalen berättar de om sin syn på vad det innebär att konkurrera i denna komplexa miljö och de lärdomar de tagit med sig som hjälper dem att lyckas. Mer