Strategi för produktionstakt

Strategi för produktionstakt

Strategi för produktionstakt, som ingår i Ready for Rate 3DEXPERIENCE, ger tillverkarna verktyg att effektivisera produkt- och tillverkningsplaneringen med hjälp av digitala 3D-modeller för tillverkning (MDMU). Arbetsledare inom tillverkning kan analysera och optimera driftsstrategin så att produktionshastighet, kostnader och scheman följer planeringen. Företag inom flygindustrin kan minska outnyttjade resurser och erforderliga kostnader, och samtidigt se till att valda byggnadskoncept kan produceras och underhållas på lång sikt. De kan också reducera arbetsplatsskador genom att minska risker, samt förhindra kostnadsöverskott och undvika större konstruktionsproblem genom tidig upptäckt.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Optimera kostnader, tid och risker genom att analysera relationen mellan tillverkning och inköp.
  • Förutse produktionsrisker och kostnader med optimerade byggprocesser.
  • Validera produktions- och underhållsmöjligheter för valda byggkoncept, processanläggningar och resurser för att säkerställa en tidseffektiv produktionshastighet.
  • Analysera och förutse kostnader för produktionsbarhet och underhållsmässighet för valda byggkoncept, processanläggningar och resurser för att uppfylla produktionens nyckeltal.