Ready for Rate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Redo för tillverkning

Redo för tillverkning

Dagens framgångsrika framtidsförberedda tillverkningsprocesser är baserade på kontinuitet och upprepning i konstruktions- och utförandeprocesser. Detta är möjligt tack vare en plattform där användarna kan dela data och modeller och få åtkomst till tillverkningsplaner överallt, under alla tillverkningsfaser. Redo för tillverkning ingår i processlösningen Ready for Rate och ger tillverkarna möjlighet att effektivt programlägga varje tillverkningsfas och använda 3D-instruktioner och referenskonstruktioner hela vägen från konstruktionsfasen till verkstaden. Tillverkarna kan öka sin produktivitet och konstruera mer effektivt enligt specifikation, och optimera såväl robotteknik som det mänskliga fabriksarbetet.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Skapande och validering av NC-programkoden som styr tillverkningsmaskiner som borrningsrobotar, laserskärning, 5-axliga maskiner med mera.
  • Effektiv programmering, simulering, validering och optimering av offlineprogram för NC- eller cellstyrd borrning och nitning, kompositmaterialsammansättning och färg.
  • Genererade 3D-instruktioner som stöd för tillverkningsprocessen och konfigurationsprocesser för maskiner och verktyg.
  • Planering, programmering och validering av hela den automatiserade fabriken från materialhantering till rörsystem.
  • Komplett onlinedokumentation för tillverkning och postnummer.