Ready for Rate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Redo för leverans

Redo för leverans

Vid konstruktion och tillverkning av flygplan är det viktigt att tillverkarna får de produkter de behöver i rätt tid och förutsägbar takt. Detta kräver realtidsinformation och ett nära samarbete mellan verkstad och leverantörer, så att potentiella brister och flaskhalsar kan förutses innan de inträffar. Leveransberedskap, som ingår i Ready for Rate 3DEXPERIENCE, ger tillverkarna möjlighet att utnyttja realtidsanalys och 3D-modelleringsteknik för bättre konstruktionskoordinering och hantering av leveranskedjan, så att produkter och tjänster levereras i tid. Tillverkarna kan effektivisera strategin för sina ingående och utgående leveranskedjor, visualisera effekten av konstruktionsändringar omedelbart och optimera huvudscheman i fabriks- och verkstadsmiljö.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Optimera lagerhållningen för lean-produktion i balans med minskade lagerkostnader och flexibilitet för produktändringar.
  • Definiera villkoren för leveransspecifikationer för all konstruktions-, planerings- och produktionsinformation, inklusive 3D-modeller och illustrationer.
  • Planera och optimera scheman för fabrik och verkstad för att möjliggöra lean-produktion och minska flaskhalsar och brister i produktionsflödet.
  • Vidta åtgärder utifrån realtidsdata och samarbeta med leveranskedjan via en säker samarbetsinriktad plattform för effektivare hantering av leveranskedjan.