Ready for Rate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Redo för att bygga

Redo för att bygga

Tillverkare som är redo att bygga en fysisk anläggning kan börja digitalt. Den fysiska byggfasen omfattar en komplex organisation bestående av huvudscheman samt själva leveranskedjan. Med Redo för att bygga, som ingår i 3DEXPERIENCE, Ready for Rate, kan tillverkarna överblicka hela sammanställningsprocessen, koordinera huvudscheman och generera bibliotek av uppdaterade, lättförståeliga 0D-, 2D- och 3D-modeller för snabb åtkomst och slutlig montering – via en enda plattform. Anläggningsingenjörer kan göra konstruktionsändringar och samarbeta i realtid, och därmed öka kvalitetsgraden vid inspektion av första artikeln. Tillverkarna får fler konkurrensfördelar eftersom de kan öka produktionstakten så att varor och tjänster kan monteras och levereras i tid.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Viktning av interaktiv verkstadslayout och slutlig monteringslinje – uppvisa beredskap för full produktionstakt och möjliggör flödesanalys med en särskild händelsemotor.
  • Digitalt beprövade processer för planerad installation, med sekvenser och relaterade produkter som kan användas vid förväntad produktionstakt, med omfattande kvalitet vid första försöket.
  • Lättförståeliga arbetsinstruktioner i 0D, 2D och 3D för verkstadstekniker inom slutmontering, via en ständigt uppdaterad, intuitiv och genererad biblioteksbas.