Center för produktionskontroll

Center för produktionskontroll

Center för produktionskontroll ingår i branschlösningen Ready for Rate och hjälper tillverkarna att se till att planeringen efterlevs samt mäta hur kostnader och scheman varierar i varje tillverkningsfas. Center för produktionskontroll ger tillverkare och industriingenjörer möjlighet att vidta åtgärder mot förväntade risker. Tillverkarna kan se till att information om produkt- och tillverkningsplanering delas snabbare mellan företagets olika nivåer. Tack vare åtkomst till en gemensam informationskälla kan teamen mäta och övervaka produktionshastighetsfaktorer, scheman och kostnadsvariationer mot planen. Anläggnings- och tillverkningschefer kan dessutom validera datahistorik och projekt i framtiden.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Säkerställ spårbarhet med struktur för arbetsfördelning (WBS) och färdigställande av leveransobjekt för schemaövervakning.
  • Uppnå snabbare produkt- och tillverkningsplanering med digitala 3D-modeller för tillverkning (MDMU).
  • Validera datahistorik mot konstruktionsplanen enligt projektets framtidsprestanda med hjälp av produktionsdata (t.ex. schema och kostnadsvariationer).
  • Förutse och dämpa risker mot programmet och tillverkningens utförande.
  • Analysera och spåra effekten av konstruktionsändringar på scheman och tillverkningsplanering.