Analytiker uppskattar att över 30 % av alla fel och allt avfall uppstår under produktionen. Det är inte så konstigt att OEM-leverantörer inom flyg- och försvarsindustrin och andra stora systemtillverkare måste arbeta hårt för att kunna hantera en tilltagande systemkomplexitet och samtidigt uppfylla produktionens tuffa leveransmål. Branschlösningen Ready for Rate är inriktad på leveranskedjan och produktionsplaneringen och ger tillverkarna möjlighet att nå full produktionstakt snabbare. Med Ready for Rate ökar produktionstakt och kvalitet snabbare eftersom konstruktörer och tillverkningsplanerare samarbetar tidigt för att säkerställa att konstruktionen kan tillverkas och produktionen utföras i förväntad takt.

Framtidens fabrik – idag

 

Tänk dig en tillverkare med heltäckande digitala system, där digital modellering är helt integrerad med system för tillverkningsplanering och -utförande. Dagens framtidsförberedda fabrik ger digital kontinuitet från planering till verkstad.

I en traditionell tillverkningsmiljö med informationssilon innebar ett sent beslut om en komponent – och koordineringen av resulterande materialflöden och processer – nästan alltid stora störningar. En digital miljö ger tillverkningsplanerarna flexibilitet. Om konstruktionsbeslutet för en viss komponent till exempel är försenat kan komponentens egenskaper beskrivas i den digitala modellen, och planering och utförande kan fortsätta att utvecklas som om konstruktionsfasen var avslutad.

Digital kontinuitet i produktionsprocessen börjar med ett enkelt och kraftfullt rapporteringssystem. Planerarna behöver en realtidsvy över globala produktionssystem, med nyckeltal som mäter prestanda för anläggningar, linjer och celler.

Integrerat schema ökar flexibiliteten

 

Schema, arbete och resurser spåras och hanteras proaktivt. Detta innebär digital kontinuitet i produktionsprocessen. De olika produktionsaspekterna kan simuleras, vilket minimerar riskerna och ökar flexibiliteten att svara på faktiska hastighetskrav – inte uppskattade krav.

Upptäck tillverkningsvärdet av Ready for Rate

  • Förbättra kvaliteten vid första försöket genom virtuell sammanställning samt insyn i och styrning av tillverkningsplanering i realtid.
  • Öka kvaliteten på data och innehåll snabbare genom optimerade planeringsteam
  • Analysera och optimera tillverkningsverksamhetens strategi för att klara ökade produktionshastigheter och samtidigt hålla budget och tidsplan
  • Planera, simulera och optimera kontinuerligt den globala leveranskedjans nätverk

3DEXPERIENCE-plattformen ger oss en unik plattform med datareferenser för konstruktion, leverans och underhåll. Den digitala kontinuiteten knyter samman alla våra anläggningar så att alla arbetar med samma uppdaterade produktinformation med realtidsåtkomst.

Pascal Tavernier Produktchef för MEDS, Messier-Bugatti-Dowty