Säkerställa passagerarnas komfort

Ta del av effektiv virtuell kabinvalidering

Öka anpassningen efter kunderna och minska risken för ändringar med Säkerställa passagerarnas komfort, som ingår i branschlösningen Passenger Experience. Tack vare en kombination av ergonomianalyser av branschstandard och fotorealistisk återgivning av verklighetstrogna 3D-miljöer kan konstruktionsteam och kunder få en känsla för den färdigställda kabinen långt innan den har byggts.

En fullskalig visning förstärkt med fysiska element ger en verklighetstrogen och flexibel kabinupplevelse för konstruktörer, beslutsfattare och passagerare. Med hjälp av spårningsenheter kan scenerna kontrolleras via ett lättanvänt användargränssnitt som gör att användaren kan visa konstruktioner ur alla vinklar och fatta bättre beslut. Validera passagerarens synlighet, perspektiv, blinda fläckar, personligt utrymme och tillbehör.

Fatta välgrundade beslut om huvud- och benutrymme och om hur lättillgängligt bagageutrymmet är. Utifrån visualiseringarna kan ergonomiexperter inte bara bearbeta tekniska analyser, utan även dela dem effektivt med andra avdelningar.

Den här innovativa lösningen möjliggör också kontextuell visualisering av människa-maskin-gränssnitt (HMI). Det möjliggör behändig validering av placering, användbarhet, layout och konstruktion, och gör att användarna kan strömma HMI-innehåll till virtuella scener och produkter. HMI-konstruktion inklusive funktioner för kommunikation, information och underhållning kan undersökas effektivt i en rumslig kontext och i olika ljusförhållanden.

Passagerarkomfort människa-maskin-gränssnitt fullskalig visning

Viktiga funktioner och fördelar:

 

  • Få tillgång till feedback från användarna från och med ett tidigt skede i konstruktionsarbetet
  • Möjlighet att kombinera digitala och fysiska objekt i skala 1:1 för större realism
  • Korrekt analys av ergonomivisning ur säkerhetssynpunkt
  • Fullständig validering av konstruktion av människa-maskin-gränssnitt (HMI)
  • Tillgängligt för en mängd olika typer av maskinvara för allt från mobila enheter till huvudburna visirskärmar, Powerwall-batterier och datoriserade automatiska virtuella miljöer (CAVE)