Förbereda för boarding

Effektivisera personalutbildningen och kabinkännedomen

Öka kabinbesättningens kompetenser snabbare och kostnadseffektivare med Förbereda för boarding, som ingår i branschlösningen Passenger Experience. Det krävs omfattande utbildning och användarkurser för flygplanskabiner. Den typen av program består vanligen av kursmaterial i pappersform och instruktion på en fysisk modell eller på själva flygplanet vilket ger avbrott i dess kommersiella användning. Det här kan visa sig vara en mycket kostsam och logistiskt komplicerad process.

Marknadsledande flygbolag använder sig allt mer av virtuell teknik där inlärningen sker via tre olika plattformar:

  • webbaserat kursmaterial,
  • interaktiv spelbaserad utbildning och
  • 3D-visualiseringar.

Företagen kan välja bland olika kanaler och moduler eller att införa det fullständiga utbildningssystemet. Det ger dem full kontroll över kunskapsnivåer och scenarier. Med den här lösningen kan eleverna lära sig i sin egen takt i en säker miljö och använda den inlärningsmetod som passar dem bäst.

Dessutom undanröjs behovet av en fysisk produkt i alla förutom de sista utbildningsstadierna vilket sänker totalkostnaden för utbildning dramatiskt. Eleverna kommer till det här slutstadiet med solida grundkunskaper om produkt och process vilka de tillägnat sig i tidigare utbildningsmoduler. Den här metoden gör att inlärningen går snabbare och att utbildningskapaciteten kan ökas. Dessutom kan antalet fysiska träningsmoduler och situationsmiljöer minskas.

flygbolag flygplan färdigställande besättning utbildning anställda medarbetarkurser kurser

Viktiga funktioner och fördelar:

 

  • Snabba på utbildningsprocessen med en riskfri lösning som är snabb att driftsätta och enkel att uppdatera för olika produktkonfigurationer
  • Genomför utbildning oavsett tillgång till kursledare, materialets svårighetsgrad och andra variabla faktorer
  • Öka besättningens kompetens och förmåga genom att täcka fler scenarier med praktisk inlärning jämfört med traditionell utbildning
  • Öka lönsamheten genom att undvika driftsstopp i systemet