Automatisering och känsla ger konkurrenskraft

Flyg- och försvarsindustrins chefer ser behovet av att tillhandahålla kunderna med förstklassig service. I sin strävan att bli kunddrivna har många företag börjat ta fram nya idéer och metoder för att uppfylla kundernas förväntningar. Ett alternativ är att använda sig av öppen innovation, skapande genom samarbete och massanpassning för att uppfylla kundernas behov och tillhandahålla anpassade tjänster och produkter. Men många företag blockeras fortfarande av utmaningarna med att hantera avvägningen mellan kundernas behov och den ökade kostnaden för att möta dem.

Hur kan tillverkare av originalutrustning (OEM-företag) för kommersiellt flyg och företagsflyg, tillverkningsanläggningar, leverantörer och flygbolag vinna kundernas hjärtan – och göra det på ett lönsamt sätt?

Med Dassault Systèmes branschlösning Passenger Experience kan du uppnå följande:

  • Leverera anpassade kabininteriörer på ett lönsamt sätt genom att automatisera processer för konstruktion, tillverkning och certifiering och samtidigt tillhandahålla realistiska visuella tillgångar för konstruktion, försäljning, marknadsföring och utbildning.
  • Särskilja dig på en mycket konkurrensutsatt marknad genom att anpassa kundernas inköp med avancerade visualiseringar som ökar anpassningen efter och närheten till kunderna genom hela kabinarbetet.
  • Vinna kundernas hjärtan genom att tillhandahålla anpassad marknadsföring. Använd befintliga visuella konstruktionstillgångar till att skapa snyggt dynamiskt innehåll och kampanjer riktade mot bestämda företag och personer.

Med allt från konfiguration av kabin och produkt till virtuell kabinvalidering kan du öka försäljningen och minska antalet konstruktionsändringar genom att hantera kundernas förväntningar bättre.

Effektivisera utbildningen och kabinbesättningens arbetstid och minska tiden flygplanen står på marken genom att använda tre olika typer av utbildnings- och visualiseringsinnehåll som omfattar webbaserat kursmaterial, interaktiv spelbaserad utbildning och 3D-visualiseringar.

Upptäck fördelarna med branschlösningen Passenger Experience:

  • Öka försäljningen genom att anpassa inköpsupplevelsen med avancerad 3D-visualisering genom hela försäljningscykeln
  • Stärk varumärkets profil och öka merförsäljningen med anpassad marknadsföring med slående och riktat visuellt marknadsföringsmaterial
  • Öka konkurrenskraften med automatiserad kabinanpassning

Passagerarnas reseupplevelse är en allt mer avgörande faktor för hur våra flyg står sig på den globala marknaden

Mauro Kern Vice VD på Embraer, Konstruktion och teknik