Originaldelstillverkare av flygplan

Leverera i tid, enligt mål och inom budget för att möta den växande efterfrågan på flygplan

Accelerera programmognaden, öka produktionstakten med mer

Den globala flygindustrin förväntas behålla sin betydande intäkts- och vinsttillväxt som drivs på av ökningen av antalet flygresor och graden av flygplansanvändning. Flygbolag och operatörer påskyndar ersättningen av äldre flygplan med nästa generations bränsleeffektiva flygplan som utnyttjar nya material, kompositmaterial och tekniker.

För att uppfylla den här rekordhöga efterfrågan (upp till 33 000 flygplan de kommande 20 åren) måste originaldelstillverkare av flygplan förändra alla aspekter av konstruktion, produktion och leverans och samtidigt göra ytterligare effektiviseringar. Dagens tillverkare inom flygindustrin måste fokusera på takten för att uppfylla efterfrågan, och nya aktörer från Ryssland, Kina, Japan och India, samt nystartsföretag från USA och Europa måste hantera certifieringsutmaningar för att fånga en del av den växande marknaden.

Hur kan originaldelstillverkare av flygplan leverera i tid och inom budget och samtidigt integrera nya tekniker och följa komplexa bestämmelser som krävs för certifiering? Dassault Systèmes-lösningar hjälper originaldelstillverkare av flygplan accelerera program från koncept till start med upp till 50 procent genom att utnyttja 3DEXPERIENCE-plattformen för att:

  • utforska tusentals koncept med samma resurser
  • minska tiden och kostnaden med 40 till 60 % för att utveckla nya program
  • minska tillverkningsfelen med upp till 25 %, minska avfallet med 20 % och förbättra förstagångskvaliteten med upp till 15 %
  • minska certifieringskostnaderna med upp till 25 %
  • förbättra vinstgraden genom personanpassade kabinupplevelser.

Läs om hur Dassault Systèmes kan samarbeta med dig för att vinna fler bud, accelerera programmognaden, öka produktionstakten och tillverkningsflexibiliteten samt förkorta certifieringstiden.