License to Fly

Öka innovationen – sänk kostnaderna

Certifieringsstyrning

Hantera och genomför certifieringsprojekt

 

En grundorsak till att typcertifieringen inte lyckas genomföras i tid handlar om organiseringen av de många personer och avdelningar inom företaget och inom den försörjningskedja som bidrar till leveransen av programmet.

För rollerna Compliance Officer, Requirements Manager och Unit Member (eller Certification Verification Engineer i Europa), handlar ett lyckat genomförande av programmet om att få typcertifikatet i tid och samtidigt hålla nere kostnaderna. Några avgörande delar för att lyckas är teamarbete och att upprätthålla myndigheternas förtroende. Med Certifieringsstyrning, som är en del av branschlösningen License to Fly, kan certifieringsprojekten nu genomdrivas genom hela värdekedjan.

För användare med rollen Compliance Officer handlar det helt om att hantera de kostnads- och tidsmässiga effekterna av förändringar för varje beslut. Med Certifieringsstyrning3DEXPERIENCE-plattformen kan du få en realtidsvy av status för ett luftfartsprograms certifieringsgrund, tillämpliga krav och en checklista för efterlevnad med eventuella specialvillkor. En viktig fördel med direkt åtkomst till korrekt information är förmågan att kunna leverera ett certifieringspaket på begäran och att hantera granskningsprocessen.

För användare med rollen Requirements Manager utökar 3DEXPERIENCE-plattformen hanteringen av regelbasen (regelkrav och tolkningar) med förmågan att skapa och hantera regelbasen, dokumentbasen, tolkningsbasen och specialvillkor. När metoder för regelarbetet har etablerats och regelarbetet kan spåras ger aviseringar om korrigeringar och förmågan att ta till vara och återanvända certifieringstillgångar från tidigare program minskade programrisker och lägre stressnivåer.

Som konstruktionsexpert inom en specifik domän eller ett visst ämnesområde kan användare med rollen Unit Member använda Certifieringsstyrning till att stärka sin förmåga att definiera och genomdriva strategin för att uppfylla myndigheternas regler.

3DEXPERIENCE-plattformen underlättar samarbete mellan projektkonstruktörer från konstruktionsorganisationen och forsknings- och teknikkonsulter för att säkerställa att programmet fortsätter att uppfylla de regelmässiga kraven.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Sinnesro med certifieringshantering och utförande med en projektuppställning med teammedlemmar, kompetenser, plan, arbetsflöde, uppgifter, leveransobjekt och spårbarhet för krav med mera.
  • Tidsbesparingar med certifieringsmatris för att ta fram en checklista för uppfyllande/efterlevnad, certifieringsgrund, efterlevnadsresurser och efterlevnadsmeddelande.
  • Du slipper överraskningar med en "certifieringscockpit" som visar projektpaneler som ger en realtidsvy över certifieringsstatus, översiktsanteckningar från möten, revisionsberedskap och viktiga prestandamått.