License to Fly

Hur genomför du typcertifieringen i tid?

Förenkla hela certifieringsprocessen

Dagens certifieringsprocess är kraftigt fragmenterad och saknar en samlad informationskälla som delas av både konstruktions- och certifieringsorganisationer. Den här uppdelningen skapar brist på insyn mellan företag, luftfartsmyndigheter och operatörer. Resultatet är en mycket ineffektiv process för såväl nystartade som etablerade OEM-företag.

Så snart en certifieringsgrund har etablerats måste certifieringen slutföras inom en begränsad tid. Nyckeln till att lyckas inom den tidsramen ligger i varje intressents förmåga att komma åt rätt information i rätt tid, veta när ändringar görs och förstå effekterna av de ändringarna.

Om certifieringen inte genomförts inom den begränsade tiden måste certifieringsgrunden omförhandlas, en extra typcertifiering inledas och det kan leda till så mycket som hundratals miljoner i ytterligare kostnader

Hur kan flygplanstillverkare, oavsett om det handlar om etablerade företag eller nystartade företag, genomföra typcertifieringen inom utsatt tid och till lägre kostnad?

Med License to Fly som drivs av 3DEXPERIENCE-plattformen effektiviseras certifieringen inom fyra områden och säkerställs att flygsäkerheten fortsätter att ha högsta prioritet:

  • genomföra typcertifieringen i tid
  • sänka certifieringskostnaden med 25 % och
  • skapa tilltro hos luftfartsmyndigheter.

 

Introduktionsvideo för License to Fly med fokus på certifieringsinformation och -analyser och certifieringsstyrning. Tid: 4,5 minuter

Upptäck fördelarna med branschlösningen License to Fly:

 

  • effektivisering av fasen för att ta fram en ansökningsgrund och verktyg för att bättre förbereda typcertifikatsmötet
  • framställning av certifieringsdokumentation på begäran med fullständig spårbarhet
  • bedömning av certifieringsstatus genom hela värdekedjan och aktivt genomdrivande
  • upprätthållande och återanvändning av certifieringskunskap för efterlevnadsresurser, rekommenderade metoder, mallar, med mera, vilket minskar tiden och kostnaderna för framtida certifieringsarbete