Leverantörer till flygindustrin

Möt efterfrågan från OEM-kunder i tid, enligt mål och inom budget

Ändrad efterfrågan kräver nya leverantörsstrategier

OEM-leverantörer till flygindustrin och stora direktleverantörer fortsätter att överföra risk och ansvar till leveranskedjans leverantörer på lägre nivå. Framgångsrika leverantörer svarar med att använda innovationer och produktivitetsvinster för att sänka kostnader och möta leveranstider.

Leverantörer till flygindustrin måste anpassa sig för att säkerställa den högsta kvalitetsnivån, hålla sig till utlovade produktionsdatum och leverera årliga kostnadsminskningar. För att överleva, eller ännu hellre blomstra, krävs att leverantörerna arbetar innovativt i alla delar av verksamheten, särskilt med att förbättra hanteringen av driftskostnaderna och skapa nära samarbeten med OEM-leverantörer och direktleverantörskunder.

Hur ska leverantörerna möta trycket från stora flyg-, system- och motortillverkare och teckna långvariga leveransavtal (som varar i 10 till 15 år), utlova regelbundna prissänkningar och acceptera ansvar om något får fel och samtidigt arbeta med att förbättra kvaliteten, leverera snabbare och minska kostnaderna?

Dassault Systèmes samarbetar med små och medelstora leverantörer till flyg- och försvarsindustrin för att accelerera leveransprocessen från inledande koncept till leverans med upp till 50 procent. Företag som använder den kraftfulla 3DEXPERIENCE-plattformen kan:

  • Få åtkomst till en version av programdata för hela teamet, vilket gör att alla medarbetare kan jobba samtidigt.
  • Spåra ändringar (av program, system, undersystem och komponenter) och säkerställ efterlevnad av specifikationer med full spårbarhet för både myndigheter och OEM-leverantörer.
  • Förbättra projektgenomförandet genom en driven och kontrollerad metod, med bland annat status i realtid för nyckeltal, förslag och projekt för att leverera med lönsamhet.

Upptäck hur Dassault Systèmes gör det möjligt för leverantörer att blomstra på den mycket konkurrensutsatta flygindustrimarknaden och förbättra bruttomarginaler, intäkter och marknadsandelar.