Framdrivning

Accelerera motorprogram för att möta rekordhög efterfrågan

Ny teknik, ny konkurrens, nya svårigheter

Flygmotortillverkare strävar mot att uppfylla rekordstora eftersläpningar för att stödja sina OEM-kunders eftersläpningar så att nya plan (kommersiella och för försvarsindustrin) kan levereras. Utöver det utforskar motorföretagen nya material och ny teknik, på grund av det hårda trycket från flygbolag och OEM-företag att skapa effektivare motorer som är bättre för både miljö och resultat. Nästa generations drivmotorer, innovativ teknik och materialvetenskap innebär konkurrensfördelar.

Framstegen inom rymddriftstekniken är en betydande hjälp i att sänka kostnaderna för rymdfärder. Och ökade globala utgifter, bland annat det växande intresset från privata aktörer och riskkapitalister i privatiseringen av rymden bidrar till en utökad marknad för rymdfarkoster och motorerna som driver dem.

Tillverkare av raket- och flygmotorer måste öka produktionstakten och skapa högre flexibilitet i tillverkningen. De står även inför utmaningen att utöka motorportföljen och möta fordrande OEM-krav (leverans i tid och enligt specifikationer för att möta kraven från slutanvändare eller för stridsflygplan) och integrera nya motortekniker för att öka bränsleeffektiviteten och förbättra driftskostnaderna. De är nya motorteknikerna måste också följa certifieringsinstansernas kvalitets- och pålitlighetsstandarder.

Dassault Systèmes-lösningar kan hjälpa drivmotorföretag att accelerera motorutvecklingen från koncept till start med upp till 50 procent. Genom att utnyttja 3DEXPERIENCE-plattformen kan motorföretag:

  • minska konstruktionscykelns tid och kostnader med 40 till 60 %
  • minska tillverkningsfelen med upp till 25 %/ minska avfallet med 20 % för att förbättra förstagångskvaliteten med upp till 15 %
  • öka driftskapaciteten med i snitt upp till tre gånger.

Läs om hur Dassault Systèmes samarbetar med motorföretag för att accelerera utvecklingen av nya drivmotorer, öka produktionstakten och förbättra flexibiliteten i tillverkningen.