Försvar

Accelerera innovationer och leverera i tid, inom budget och enligt plan

Granska kostnadsstrukturer på nytt, anta lean-processer med mer

Försvarsbudgeterna börjar växa igen men bekymmer dröjer kvar om strukturella kostnader och effektivitetsbrister. Traditionellt har försvarssektorn fokuserat på en skräddarsydd utvecklingsmodell som normalt bar med sig högkostnadsstrukturer (för att hantera bördan med avancerad utveckling och efterlevnadskrav), långa utvecklingscykler och begränsade möjligheter att investera före marknaden.

Företagen måste hantera samarbete i hela leveranskedjan för att kontrollera immateriell egendom och minska programriskerna. För att hålla ordning på kostnaderna, och för att säkerställa fortsatta investeringar i forskning och utveckling, är OEM-leverantörerna mycket pressade att granska kostnadsstrukturerna på nytt, anta lean-processer och förbättra kontraktsleveranserna i tid och enligt plan.

Dassault Systèmes kan hjälpa företag inom försvarsindustrin att accelerera program från koncept till start med upp till 50 procent genom att utnyttja 3DEXPERIENCE-plattformen

  • utforska tusentals koncept med samma resurser
  • minska tiden och kostnaden med 40 till 60 % för att utveckla nya program
  • minska tillverkningsfelen med upp till 25 %, minska avfallet med 20 % och förbättra förstagångskvaliteten med upp till 15 %.

Läs om hur Dassault Systèmes samarbetar med sådana företag inom försvarsindustrin som ditt för att vinna fler bud, accelerera programmognaden, öka produktionstakten och förbättra flexibiliteten i tillverkningen.