Engineered to Fly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Utrustnings- och systemteknik

Optimera maskinvara och systemteknik

Processinnovationer från ny teknik ger konkurrensfördelar för små och medelstora företag. Utrustnings- och systemteknik ingår i lösningen Engineered to Fly och är inriktad på de tvärdisciplinära tekniska utmaningar som ofta uppkommer vid integrering av mekaniska konstruktioner i system som förbättrar komplexa processer, vilket leder till bättre kvalitet och lägre kostnader.

Den här lösningen stöder maskinteknik med konstruktioner av elektronik och fluidik samt fullständig integrering i en systemarkitektur. Om du använder 3DEXPERIENCE®-plattformen för behandling av alla data och immateriella rättigheter – från produktspecifikationer till tillverkningskrav – får alla intressenter säker åtkomst till projektinformationen i realtid. Dessutom sammanbinder den unika RFLP-infrastrukturen (Requirement, Functional, Logical, Physical) tillverkningsplanering och -dokumentation med interna systemkrav, funktionsdefinition, logisk definition, fysisk definition och beteendesimulering. Heltäckande spårbarhet – från ursprungliga krav till den slutliga produkten – bidrar till att optimera systemkonstruktionen.

En enda enhetlig produktdefinition för alla relevanta ingenjörsdiscipliner leder till lägre resursanvändning. Den här funktionen möjliggör tvärdisciplinär systemmodellering, optimering och analys, samt konfigurationshantering på systemnivå.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Snabbare design av komplexa och storskaliga elektriska system där en produktdefinition delas av alla intressenter
  • Förbättrad produkt- och systemkvalitet (till exempel elektronik och fluidik) genom integrering av konstruktion och tillverkning
  • Robusta konstruktioner utvecklade genom realistiska deformeringar av böjbara kablage med simuleringar av verkliga förhållanden (till exempel tyngdkraft och beteenden hos icke-linjära kablage)
  • Automatiska konstruktionsförändringar som även inbegriper 3D-tillverkningsinformation från en elektrisk 3D-konstruktion utifrån konstruktionsdatamodellen av ett elkablage
  • Optimerad mekanisk konstruktion av komplexa system och tillverkningsintegrering underlättar resurssnåla processer från början till slut
  • Tar bort tidsödande manuella dataöverföringar och komplexiteten i att hantera flera olika verktyg