Engineered to Fly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Profil- och verktygskonstruktion

Ta fram konkurrensfördelarna

Profil- och verktygskonstruktion ingår i lösningen Engineered to Fly och ger en integrerad lösning som innefattar komponentkonstruktion genom verktygstillverkning för plastdelar. Den här lösningen automatiserar konstruktionsuppgifter och hjälper användaren att fatta beslut samt planera för och kontrollera tillverkningsefterlevnad. Verktygstillverkare kan dra nytta av en klassledande lösning som möjliggör konstruktionssamarbete online och tillåter optimering av formkonstruktioner och verktyg.

Med Profil- och verktygskonstruktion kan företag dra nytta av digital kontinuitet för olika funktioner och utveckla konkurrensfördelar genom att minska den totala tidsåtgången för att generera formar med upp till 30 procent. De kan även validera konstruktioner virtuellt innan produktionen inleds, vilket gör det möjligt att arbeta i mer komplexa projekt. Företag kan också korta ned den totala cykeltiden med upp till 40 procent genom att minska konstruktionstiden samt minimera antalet fel och standardiseringsprocesser.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Skapa mer komplexa projekt och öka produktiviteten i den globala processen
  • Tillhandahåll formar av rätt kvalitet till rätt kostnad
  • Ta fram konkurrensfördelarna