Engineered to Fly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Plåtkonstruktion

Kravanpassad konstruktion genom tillverkning

Plåtkonstruktion ingår i lösningen Engineered to Fly och ger verktygstillverkare en systembaserad och tvärdisciplinär utvecklingsprocess för produktion av plåtkomponenter. Lösningen har toppmoderna funktioner som är integrerade för flera teknikområden och källor. Detta ökar förtroendet för att produktdefinitionen överensstämmer med specifikationerna. Digital kontinuitet i olika funktioner möjliggör ett resurssnålt och effektivt sätt att ständigt öka takten i produktionen utan att äventyra kvaliteten.

Med plåtkonstruktion kan konstruktörer skapa komplexa plåtkomponenter både effektivare och snabbare. Ingenjören arbetar samtidigt med 3D-modellen och plåtutbredningen. Det innebär att när 3D-modellen ändras uppdateras plåtutbredningen automatiskt.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Samtidigt arbete minskar konstruktions- och tillverkningsfel med upp till 50 procent
  • Minskar modifieringar i efterhand (genom automatiserade konstruktions- och kontrollregler) med upp till 60 procent
  • Minskar konstruktions- och tillverkningsfel (genom processförbättringar) med upp till 50 %
  • Reducerar konstruktionsmodifieringar (via återanvändning av immateriella rättigheter och automatiserade konstruktions- och kontrollregler) med upp till 60 procent
  • Minimerar antalet överflödiga komponenter genom att utnyttja befintliga delar via en smart katalogfunktion