Engineered to Fly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Maskinbearbetade komponenter

Bättre effektivitet för Build to Print

Övergången till strategisk kontraktering blir mer och mer påtaglig hos de flesta tillverkare av originalutrustning (OEM-leverantörer) och andra huvudentreprenörer. Detta leder till större möjligheter för företag med kärnkompetenser inom Build to Print och Build to Specification. Många företag övergår strategiskt till resultatstyrning (Build to Specification) istället för regelstyrning (Build to Print).

Maskinbearbetade komponenter är en del av lösningen Engineered to Fly och ger digital kontinuitet som sänker företagets kostnader genom att verksamheten effektiviseras. Den tillhandahåller en fullständig och enhetlig uppsättning applikationer för konstruktion, simulering, tillverkning och kvalitetskontroll av maskinbearbetade produkter. Konstruera rätt första gången med integrerade simuleringar och medföljande produktionsbegränsningar. Säker återanvändning av produkters och företags immateriella rättigheter för flera olika kunder.

Skaffa en konkurrensfördel genom resurssnåla metoder, och digital kontinuitet för högre kvalitet, pålitlighet och punktliga leveranser till kunderna.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Hantera en centraliserad produktdefinition utifrån en materialförteckning (BOM) – från alla CAD-modeller
  • Integrera förändringar och hantera deras inverkan på alla relaterade data med arbetsinstruktioner
  • Säker återanvändning av produktrelaterade immateriella rättigheter i olika kundprojekt.