Konkurrensfördelar med hjälp av högre produktivitet

Idag står små och medelstora flyg- och försvarsleverantörer inför ett betydande tryck på att förbättra bruttomarginaler, intäkter och marknadsandelar. Antalet företag som tävlar om marknadsandelar stiger medan tillverkare av originalutrustning (OEMs) kräver högre produktionstakt i kombination med införande av just-in-time-leveranser av komponenter och system som kräver större flexibilitet i produktionen av leverantörer.

Branschlösningen Engineered to Fly är baserad på 3DEXPERIENCE-plattformen som gör att små och medelstora leverantörer kan öka lönsamheten i verksamheten. En effektiviserad verksamhet börjar med kunskapsinsamling om anbudsprocessen från början till slut så att den kan upprepas och återanvändas, vilket gör att företaget kan minska tidsåtgången för taktiska anbud. Detta gör att företag mer korrekt kan svara på fler offertförfrågningar (RFQ) och anbudsförfrågningar (RFP) på områden som tidsplaner och kostnader. Dessutom reducerar den digitala kontinuitet som tillhandahålls av 3DEXPERIENCE-plattformen som minskar produktutvecklingens komplexitet genom att integrera funktioner (till exempel försäljning, teknik, simulering, tillverkning och kvalitetskontroll). Med digital kontinuitet genom olika verksamhetsdelar och hela värdekedjan kan leverantörer i flyg- och försvarsindustrin uppnå högre marginaler genom att minska konstruktionstiden, höja kvaliteten genom att upptäcka problem tidigt, minska antalet dubblettkomponenter samt optimera tillverkningen.

Upptäck fördelarna med Engineered to Fly-lösningen:

  • Drivna och kontrollerade utföranden för säkra immateriella rättigheter (IP) under samarbete med flera tillverkare av originalutrustning (OEM-företag)
  • Förbättrad effektivitet i verksamheten genom projektgenomförande i realtid fördefinierade mallar och automatiserade processer
  • Digital kontinuitet optimerad med dedikerade lösningar för alla större konstruktionskategorier med processer från konstruktionsteknik till tillverkning och produktion

Under expansionen av vår konstruktions- och installationsverksamhet för stora och avancerade flygplansinteriörer har Dassault Systèmes lösning Engineered to Fly gett oss verktyg för smidigt samarbete mellan våra olika konstruktionsavdelningar samt enkelhet vid arbete med stora sammanställningar. Den tekniska produktivitet som vi därmed har uppnått är avgörande när vi nu går in i en avgörande fas i företagets historia.

Stephen Shaffer CIO, GDC Technics