Teknisk integration och verifikation

Uppnå prestationsmålsättningarna

Ett förstärkt samarbete i hela utvecklingsprocessen och på alla tekniska områden förbättrar konstruktionsprocesserna. Med modulen Teknisk integration och verifikation, som ingår i lösningen Co-Design to Target för flyg- och försvarsindustrin, kan ingenjörerna och andra berörda arbeta samtidigt i direktanslutning för att uppnå målsättningarna för prestationerna vid genomförandet och för att maturiteten av definitionen kan uppnås vid det första utförandet.

Ökat samarbete förbättrar också produktiviteten. Varje tekniskt värdeflöde, från metallplåt och maskinbearbetade delar eller kompositmaterial, till system som t.ex. flödestekniska, el och luft osv., har integrerats och optimerats inom konstruktion, analys, tillverkning, verktyg, material- och kvalitetskontroll, och sätter därigenom en ny standard för produktiviteten. Dessa värdeflöden har utformats för användning av OEM-tillverkare och leverantörer och deras nätverk.

En mer komplett och realistisk programdefinition organiserar krav, system och strukturer med precision, vilket gör det möjligt för ingenjörerna att arbeta parallellt och i samförstånd.

Den funktionella digitala prototypen, en banbrytande teknologi som introducerats av Dassault Systèmes lösning Winning Program, lägger till beteende till typiska digitala prototyper. Den här visualiseringen i realtid av ett system eller ett flygplans prestanda ändrar fundamentalt det sätt på vilket system och flygplan konstrueras. 

Att ha tillgång till en matur konstruktion och en kraftfull produktdefinition öppnar upp intressanta möjligheter för att förbättra planeringen och positivt påverka kostnaderna.

Fördelar och starka sidor:

  • En bättre översikt av prestationerna finns tillgänglig genom industriledande beteendesimulering i virtuella funktionella prototyper som gör det möjligt att konstruera systemen rätt första gången.
  • Kontinuerliga kvalitetskontroller från och med ett tidigt stadium möjliggör en accelererad produktmaturitet.
  • Samarbete i realtid på storskaliga virtuella prototyper minskar antalet fel som upptäcks senare på verkstadsgolvet.