Styrning och spårning

Respektera målsättningarna för specifikationer, budget och tidsscheman

Företag inom flyg- och försvarsindustrin strävar efter att samordna programmen för att minska kostnaderna och säkerställa rimliga priser samt effektivitet. Dessa företag drar fördel av förbättrade programprestationer och lägre kostnader i en starkt konkurrenskraftig miljö.

Modulen Styrning och spårning som är en del av lösningen Co-Design to Target, tillhandahåller ett sätt att förbättra utvecklingsfasen av ett program. Normalt sett blir eventuella svårigheter synliga först under granskningarna av periodisk programhantering och formella konstruktionsgranskningar samt vid revisioner. Men med hjälp av den här lösningen samt 3DEXPERIENCE-plattformen, kan alla berörda bli informerade om programstatus så att svårigheter och risker kan behandlas innan de blir ett problem. Tack vare möjligheten att se programstatus i realtid har programansvariga en omedelbar översikt av alla indikatorer av nyckelprestationer med full spårbarhet ända fram till leverablerna. Detta innebär att programmet kan kontrolleras närmare samtidigt som man kontinuerligt hanterar ändringar under programmets hela livscykel. 

Co-Design to Target integrerar alla pågående tekniska uppgifter med kontraktshanteringen, programkontrollen, systemutvecklingen, konstruktionen, konfigurationshanteringen, datahanteringen och administrationen av leverantörskontrakten. Möjligheten att hantera alla dessa uppgifter med hjälp av en komplett och aktualiserad visualisering av ett programs status är en garanti för framgång och lönsamhet, samt mervärde för kunden.

Starka sidor och fördelar:

  • Åtkomst i realtid till en version av programdata för samtliga inblandade
  • Skapa, ändra och länka alla krav med full spårbarhet
  • Maximera återanvändningen av företagskunskapen
  • Spåra ändringar (program, system, undersystem och komponenter) och säkerställa överensstämmelse med specifikationerna
  • Full spårbarhet för att samordna omarbeten och konstruktionsgranskningar samt för att garantera kvaliteten