Strukturkonstruktion

Konstruera rätt första gången med integrerade värdeflöden

Ledare inom konstruktion och tillverkning står inför utmaningen att säkerställa att en konstruktion överensstämmer med specifikationerna och är helt validerad i förhållande till tillverkningskraven.

Modulen Strukturkonstruktion, som är en del av lösningen Co-Design to Target, validerar konstruktionen i förhållande till kraven och prestationskriterierna  (som t.ex. tillverkningsbarhet) genom kontinuerliga och kraftfulla simuleringar. Den ger också möjlighet att uppnå en hög kvalitetsnivå inom konstruktion och tillverkning genom att optimera värdeflödena eller de funktionella områdena inom konstruktionen. Detta innebär att en simuleringsanalytiker, en ingenjör som arbetar med flygkroppsstrukturer eller en tillverkningsingenjör kan arbeta samtidigt mot en detaljerad definition av flygkroppskomponenterna, och det mycket snabbare, för att målsättningarna gällande vikt, mekanisk robusthet och produktivitet motsvarar specifikationerna.

Fördelar och starka sidor:

  • Producera rätt från början med integrerade simuleringar och produktionskrav på ett tidigt stadium.
  • Påskynda konstruktionsmaturiteten med hjälp av återanvändning av konstruktionsdata och kunskapsbaserad konstruktion.
  • Resurssnål konstruktion med hjälp av konstruktionsoptimering på ett tidigt stadium som tar hänsyn till integrerad vikt och tyngdpunkt, och som använder automatisk eller halvautomatisk konstruktion.