Installation av system och utrustning

Minska programkostnaderna, förbättra tidsplaneringen

Ansvariga för konstruktion och tillverkning står inför utmaningen att säkerställa att konstruktionerna överensstämmer med specifikationerna och har validerats i förhållande till tillverkningskraven. Modulen Installation av system och utrustning, som ingår i lösningen Co-Design to Target, omfattar konstruktionsvalidering i förhållande till kraven och andra prestationskriterier som t.ex. tillverkningsbarhet, genom kontinuerliga och kraftfulla simuleringar. Den ger också möjlighet att uppnå en hög kvalitetsnivå inom konstruktion och tillverkning genom att optimera värdeflödena eller de funktionella områdena inom konstruktionen. Detta innebär att en simuleringsanalytiker, en ingenjör som arbetar med flygkroppsstrukturer eller en tillverkningsingenjör kan arbeta samtidigt mot en detaljerad definition av flygkroppskomponenterna, och det mycket snabbare, för att målsättningarna gällande vikt, mekanisk robusthet och produktivitet motsvarar specifikationerna.

Lösningen Co-Design to Target integrerar också värdeflöden för att samordna olika funktioner (t.ex systemutvecklare, el- och flödestekniska ingenjörer och arkitekter) för att kunna samarbeta snabbare och mer effektivt mot en producerbar och monterbar detaljerad definition av elkabelsystem, flödestekniska system och hydrauliska kretsar osv. för att vikt, funktionella specifikationer (topologi och konnektivitet) och installationsregler motsvarar specifikationerna. Denna kraftfulla konstruktionsintegrering från olika områden och källor säkerställer att produktdefinitionens maturitet är på rätt väg.

Fördelar och starka sidor:

  • Producera rätt från början med integrerade simuleringar och produktionskrav på ett tidigt stadium.
  • Påskynda konstruktionsmaturiteten med hjälp av återanvändning av konstruktionsdata och kunskapsbaserad konstruktion.
  • Resurssnål konstruktion med hjälp av konstruktionsoptimering på ett tidigt stadium som tar hänsyn till integrerad vikt och tyngdpunkt, och som använder automatisk eller halvautomatisk konstruktion.