Geometrisk konstruktion

Driva på arkitekturfasen

Modulen Geometrisk konstruktion som är en del av lösningen Co-Design to Target, erbjuder arkitekter och konstruktörer på olika områden en avancerad teknologi för att kunna samarbeta och arbeta samtidigt för att optimera produktarkitekturen. Den funktionen kombinerad med möjligheten att kunna återanvända en systemarkitektur i nya program påskyndar utvecklingsfasen. 

Tillverkare av motorer och flygplanskroppar liksom andra aktörer inom sektorn har tillgång till kraftfulla geometriska referensmodeller för att förbättra konstruktionen av komplexa integrerade system, inklusive simulering av realistiska prestationer på storskaliga system.

Med den här lösningen förbättras den globala programprestationen eftersom arkitekter, konstruktörer och analytiker arbetar i realtid för ökad noggrannhet, förbättrade konstruktionsfunktioner och virtuella prototyper och färre fysiska prototyper. Resultatet blir snabbare och mindre kostsamma konstruktionscykler, ökad produktivitet och högre lönsamhet.

Fördelar och starka sidor:

  • Påskyndar optimeringen av produktarkitekturen under den detaljerade konstruktionen med hjälp av en komplett funktionell digital prototyp.
  • Sparar tid med hjälp av halvautomatisk konstruktion genom återanvändning av den digitala prototypen som specifikation under den detaljerade konstruktionen.
  • Samlar in maximal företagskunskap som sedan återanvänds som standard i programmen för att påskynda maturiteten av definitionen.
  • Förbättrad konstruktion för kapsling, inredning av kabinen osv. med en ytdefinitionsteknik av senaste snitt.
  • Konstruktionerna kan återanvändas för att påskynda den detaljerade konstruktionen.