Med den industriella lösningen Co-Design to Target, kan företag inom flyg- och försvarsindustrin – från stora tillverkare till mindre leverantörer – förbättra exekveringen av sina program för att respektera målsättningarna gällande kostnader, tidsfrister och prestanda. Att respektera leveranstiderna innebär att företagen kan undvika miljoner euro i eventuella straffavgifter. Att minska komplexiteten inom produktutvecklingen genom att integrera teknisk utformning och funktioner eller värdeflöden, gör det möjligt för företagen att dra fördel av avsevärt lägre kostnader - både tillfälliga (t.ex. reducerad konstruktionstid, undvikande av problem på ett sent stadium i konstruktionscykeln) och återkommande (t.ex. reduktion av antalet komponenter, tillverkningsoptimering).

Att ha åtkomst i realtid till status av indikatorer för nyckelprestationer innebär att programansvariga och utökade team alltid vet om prestationerna utförs enligt planeringen. När programmen överensstämmer med planeringen kan företagen spendera mer tid på innovation och minska initiala kostnader.

Upptäck mervärdet av lösningen Co-Design to Target:

  • Beprövad och integrerad programhantering gör det möjligt att respektera programmens specifikationer, budget och tidsfrister
  • Driva på optimeringen av produktarkitekturen i den preliminära konstruktionen med funktionella prortyper
  • Grönare, lättare, starkare och billigare flygplanskroppar med optimerade värdeflöden
  • Tillförlitligt och optimerad installation av nätverkssystem
  • Tvärvetenskapliga direktsimuleringar för att respektera målsättningarna för genomförandet av prestationerna

Vårt mål med Co-Design to Target är att tillhandahålla en lösning som tar den tekniska produktiviteten till nya nivåer med genomförandekontroll, så att programmen ska kunna levereras som planerat.

Monica Menghini EVP, Industri, marknadsföring och företagskommunikation Dassault Systèmes