Tillverkningskontroll

Rättvisande kontroll över tillverkningsdriften

Internet of Things (IoT) tillhandahåller alla data som behövs till anläggningsansvariga, så att de får full översikt och kontroll över den automatiska tillverkningen i realtid. Det här verktyget gör att tillverkningsansvariga kan hantera globala materialtillgångar, logistik och produktionsdrift för en anläggning och sedan utföra detta på alla anläggningar.

Insyn i driften (inom en enda anläggning och alla anläggningar) ger bättre anpassning efter prestationsmål i verksamheten. Med Tillverkningskontroll, som ingår i Build to Operate, får tillverkningsledare ett papperslöst och helt spårbart verktyg för att hantera produktion, med mer struktur och insyn än med bara affärsdata.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Ökar programlönsamheten genom att ett globalt leantillverkningssystem tas i bruk
  • Förbättrar driftskontrollen och flexibiliteten via global synlighet i realtid och kontrollen över tillverkningsdriften för en plats eller globala platser
  • Genomdriver rutiner som ger kontroll under konstruktionsfasen genom att samköra människor, processer, utrustning och produkter