Tillverkningshastighet

Kvalitet vid första försöket ger snabbare produktion

Med lösningen Build to Operate kan företag nå full tillverkningshastighet snabbare, med upprepningsbara processer, optimerade produktionssekvenser och möjlighet att nå FTQ på alla anläggningar. Kvalitetstekniker får alla data för att snabbt identifiera bakomliggande orsaker till produktionsfel och justera processer och göra korrigeringar i realtid. Tillverkningstekniker kan skapa regler med naturligt språk och på så sätt införa de bästa metoderna, med tydliga realtidsrekommendationer för dem som jobbar på fabriksgolvet. Resultatet blir ökad produktionsvolym och färre skrotningar och omarbetningar.

Med Tillverkningshastighet kan tillverkare dra nytta av fullständiga funktioner för driftshantering inom tillverkningen (MOM), för att övervaka, kontrollera och validera alla aspekter av tillverkningen med digital precision.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Möjligheten att enklare införa ny teknik ger ökad effektivitet i befintliga produktionslinjer (förbättring) och nya produktionslinjer (grönt fält)
  • Rätt arbetsinstruktioner vid rätt tidpunkt förkortar tidsåtgången för installation och sammanställning
  • Samkörd hantering av ändringar i konstruktion och tillverkning ökar effektiviteten och gör det lättare att lösa problem med icke-överensstämmelse
  • Spårbarhet i realtid för leverantörens konstruktionsprocessdata gör att kvalitetsproblem kan isoleras och lösas snabbt, för att minimera risken att defekta komponenter installeras