Leverans till konstruktion

Optimera leveranskedjan

Tillverkare inom flygindustrin fokuserar på lean inom leveranskedjor. Det behövs när kortare produktlivscykler driver fram ett behov av kvalitet vid första försöket (FTQ) och vinst. Nu kan ansvariga inom tillverkning och anläggningschefer övervaka, kontrollera och optimera leveransflödet genom hela kedjan, till tillverkningsfasen.

De kan dessutom på ett bättre sätt hantera hur ny teknik, som kompositframställning, hanteras, eftersom leverantörer kan integreras i tillverkningsprocessen och planeringen.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Minimera risken för brister i leveranskedjan genom att skapa full insyn i leverantörernas status och material
  • Om tillverkningen kan fungera mer flexibelt återhämtar ni er snabbare i händelse av försenade eller uteblivna leverantörssändningar
  • När leveranskedjan är bättre integrerad i tillverkningen blir verksamheten mer lean, eftersom ni eliminerar eller minimerar spill inom tid och material samt defekter