Kontinuerlig tillverkningsförbättring

Lean-förbättringar för kvalitet på första försöket

Kontinuerlig tillverkningsförbättring ger anläggningschefer bättre översyn och kontroll över driften dygnet runt, för att förbättra tillverkningsprocessen.

Det finns en japansk term, Kaizen, som betyder fortlöpande förbättring, och det är det vi vill åstadkomma: genom avancerade analyser av alla relevanta tillverkningsdata kan anläggningschefer and tillverkningstekniker eliminera spill. I analysen används OLAP-kuber (On-line Analytical Processing) som innehåller tillverkningsnyckeltal, mätvärden och andra data. Tillgången till dessa viktiga data från tillverkningen främjar kvalitet på första försöket (FTQ) genom förebyggande åtgärder, kontinuerlig produktoptimering och genom att du undviker problem med icke-överensstämmelse.

Kontinuerlig tillverkningsförbättring ingår i lösningen Build to Operate. Den är ett verktyg för tillverkare som eftersträvar kvalitet vid första försöket (FTQ) genom lean-förbättringar som:

  • Upp till 25 % lägre andel tillverkningsdefekter
  • Upp till 75 % lägre tidsåtgång för defektanalyscykeln
  • Upp till 20 % högre tillverkningskapacitet

Viktiga funktioner och fördelar

  • Identifiera och minimera eller undvik kvalitetsrisker i realtid genom att övervaka data från fabriksgolvet och förebygga skrotningar och omarbetningar.
  • Identifiera bakomliggande orsaker och förebygg defekter vid komposit- och friformsframställning, även här genom att analysera data från fabriksgolvet, för att upptäcka tidigare oförklarliga tomrum och delamineringsdefekter.
  • Implementera metoder som kan definieras som lean, som förbättringar via IOT (Internet of Things); smarta enheter som samlar data som är relevanta för jobbet och som används för certifiering och analys av fabriksgolvet
  • Validera, kontrollera och förbättra prestanda för automatiseringen i linjen genom att analysera prestanda, varningar och felinformation som fås via en simulerad återgivningsmiljö – alla funktioner hos en framtidsförberedd anläggning.