Leverera framtidsförberedda tillverkningsfunktioner

Branschlösningen Build to Operate, med 3DEXPERIENCE-plattformen, gör att det går snabbare att möta produktionsmålen och ökar tillverkningskapaciteten. Lösningen erbjuder tillverkare av originaldelar till flygindustrin och stora leverantörer möjlighet att implementera leanmetoder och uppfylla krav utan att inverka negativt på kvalitet och schema.

Flygflottorna behöver bytas ut och moderniseras över kommande årtionden, och det gör att branschen växer. Både nya och befintliga produktionslinjer behöver förbättras fortlöpande.

Med Build to Operate, som är baserad på DELMIA Apriso, får företag inom flyg- och försvarsindustrin verktyg för att övervaka, kontrollera och validera alla aspekter av tillverkningen med digital precision, genom leveranskedjan på global skala.

Upptäck tillverkningsvärdet för Build to Operate:

  • Realtidsvy över företaget och leveranskedjan för att ligga steget före, oavsett om du har en eller ett dussin produktionsanläggningar
  • Sluten slinga-insikt i alla tillverkningsled, för bättre utvärdering och riskundvikande
  • Global driftsättning av hållbara leantillverkningsprocesser
  • Samkörd hantering av ändringar i konstruktion och tillverkning, för bättre effektivitet och enklare problemlösning vid icke-överensstämmelse
  • Spårbarhet i realtid för leverantörens konstruktionsprocessdata, för att minska risken att defekta komponenter installeras
  • Insikt i disponering av kvalitetsproblem, så att korrigerande åtgärder kan implementeras snabbt

Vi började använda Dassault Systèmes branschlösning Build to Operate för att förbättra utförandet av befintliga och framtida helikopterprogram. Genom att koppla ingenjörsprocesserna väl till hanteringen av ändringar, och genom att implementera leanprocesser som just-in-time och papperslös tillverkning, vill vi förbättra kvaliteten och skynda på produktionen samtidigt som vi sänker programkostnaderna.

Jean-Luc Sturlèse Vice President för hantering av produktionsflöden, Airbus Helicopters