Systemutveckling för flygindustrin

Systemutveckling har alltid utgjort en viktig faktor för att lyckas med integreringen av storskaliga projekt inom flyg- och försvarsindustrin. Det är än viktigare idag då moderna flygplan är beroende av programvaruintensiva system avsedda att förbättra produkternas prestanda. Viktiga funktioner som till exempel bränsletillförsel, uppstart och navigering stöds också av programvaruintensiva system. Tillämpningsfältet för systemutvecklingen inom flygindustrin har därför utökats och omfattar inte bara en sammanställning av konstruktionen men även kvalitets- och driftsäkerhetsanalyser liksom integrerad programvaruhantering. Eftersom produktutvecklingsprojekt för programvaruintensiva produkter har tendens att överskrida budget och tidscheman, måste system för flygindindustrin  konstrueras och optimeras på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen när det största flertalet av produktkostnader fastställs.

Dassault Systemes (3DS) systemutvecklingslösning för flygindustrin ger företagen inom flyg- och försvarsindustrin flera olika nivåer av systemutvecklingsfunktioner. I hjärtat av lösningen finns en RFLP-infrastruktur (Requirement, Functional, Logical and Physical) som tillför en genomgående spårbarhet från ursprungliga krav till den slutgiltiga produkten. Lösningen tillför funktioner för att samla in krav, definiera funktionella och logiska arkitekturer, analysera systemen med olika metoder som till exempel IVVQ (Integration Validation Verification Qualification), och för att göra modeller för produktbeteende och säkerhetsananlyser. I planeringssyfte kan kraven delas upp och tilldelas olika funktioner i produktarkitekturen. Användare kan också lätt förelägga funktionella element för fysisk uppdelning, definiera optionella undersystem samt dess användningsvillkor och deras granskningsplan.

Dassault Systemes PLM-system gör det möjligt att centralisera alla utvecklingsaktiviteter i en enda enhetlig produktdefinition så att olika avdelningar kan samarbeta på en gemensam plattform för att främja samarbete och innovation. Detta innebär många fördelar som till exempel utformning av tvärvetenskapliga system, optimering och analys, liksom konfigurationshantering på systemnivå. 

Genom att använda en holistisk metod inom systemutvecklingen och genom att integrera alla tekniska områden - mekanik, elektricitet, hydraulik, luftkonditionering och programvara -  kan företagen inom flyg- och försvarsindustrin betydligt öka produktkvaliteten och prestandan samtidigt som man optimerar kostnader.  Dassault Systemes kunder har kunnat konstatera en ökning av upp till 50% av effektiviteten, 50% riskminskning i programspecifikationen, en avkastning på investeringar på mindre än ett år och kostnadsminskningar som räknas i miljoner euro genom att använda den här lösningen. 

Systemutvecklingslösningen för flygindustrin omfattar:

  • Kravhantering
  • Funktionell analys
  • Logisk systemkonstruktion
  • IVVQ (Integrering, validering, granskning & kvalifikationer)
  • Dysfunktionell analys och driftsäkerhetsanalys

Med ENOVIA kan vi ge alla de 150 aktörerna en enda strukturerad bild av både produkt och process. Det skapar en synergi och en känsla av att ingå i en helhet.

François Chivot Chef för systemutvecklingsmetodik och verktyg, Dassault Aviation