Service & Support för flygindustrin

Som för alla produkter med en lång livscykel, vill kunderna inom Flyg- och försvarsindustrin ha en hög avkastning på sina investeringar för produkternas hela livslängd. Produktservice och underhållsmässighet är en av de nyckelfaktorer som kunderna tar med i beräkningen innan de tar ett beslut för förvärvande. Med ökat fokus på huvudverksamheten transport och relaterad service, förlitar sig kunderna mer och mer på underleverantörer för att hantera underhållet.  Erbjudanden om nyckelfärdiga lösningar som omfattar produkt, leverans och underhåll bidrar starkt till marknadsframgången för ett företag inom flygindustrin.

Dassault Systèmes (3DS) lösning Aerospace Services and Support gör det möjligt att implementera en metod för "Konstruktion för underhållsmässighet" så att konstruktions-, drift- och underhållsprocesser kan optimeras för att på bästa sätt använda tillgängliga resurser. Genom att simulera underhållsprocesser och resurser under konstruktionsprocessen och långt innan driftsättningen, kan flera alternativ utvärderas för att ge flexibilitet och tillåta serviceföretagen att göra besparingar. Med produktleveransen medföljer detaljerade 3D-baserade tekniska dokument som Underhållshandbok för flygplan (AMM) och Illustrerad komponentkatalog (IPC). Genom att använda sig av 3D som det nya kommunikationsmedlet, bidrar de lättförståeliga interaktiva instruktionerna till att minska fel och den tid som krävs för att utbilda operatörerna och underhållspersonalen inom serviceföretagen.

Lösningen omfattar en konfigurationshanteringsfunktion för att förutse ändringar av produkterna efter leverans,  som spårar ändringar från konstruktionen till driftsättningen genom servicerapporter. Dessa omfattar hantering av reservdelar, analys och beskrivning av underhåll (avlägsnande/installation, inspektion, testprocedurer) och resurspecifikationer (markutrustning, konsumtionsvaror). Dessutom finns en funktion för seriekonfigurationshantering i underhållsläge som länkar PLM-systemet med Företagsresursplanering (ERP) och underhåll, reparation och översyn (MRO) även tillgängliga för att optimera hanteringen av flygflottan.

Dassault Systèmes PLM-system, som ger full täckning av processer för konstruktion, teknik, tillverkning och kundtjänst, hjälper flygtillverkarna att gå över från reaktiva till proaktiva underhållsprocesser och därigenom öka produktens värde genom hela livscykeln före avveckling och skrotning.

Lösningen Service & Support omfattar:

  • Analys av underhållsmässigheten
  • Analys av omhändertagande av logistiken
  • Stödprodukter
  • Service under drift

Vi behöver snabbt identifiera underhållsmässighet och kostnadsproblem. Utan den trovärdighet som tillförs av de elektroniska verktygens realism och precision som fungerar med hjälp av DELMIA- och CATIA-data, skulle SAIL kanske inte ha lyckats på marknaden.

Michael R. Yokell Senior Manager, F-35 Basing & Ship Suitability (BASS), Lockheed Martin