Aerospace Produktarkitektur

L

Tidigare validerades produktarkitekturen inom flyg- och försvarsindustrin samtidigt som definitionen av den virtuella prototypen. Ingenjörerna upptäckte att en sådan metod inte gjorde det möjligt för dem att göra ändringar i arkitekturen utan att avsevärt påverka produktutvecklingsschemat. Att ha möjlighet att definiera och validera produktarkitekturen mycket tidigare i utvecklingsprocessen, innan för många produktdetaljer skapas, kommer att ge ingenjörerna möjlighet att höja innovationsnivån samtidigt som ändringskostnaderna är låga. 

Dassault Systèmes (DS) lösning för produktarkitektur för flygindustrin gör det möjligt för konstruktörerna att definiera tvärvetenskaplig produktarkitektur i 3D på en hög nivå på ett tidigt stadium i produktutvecklingsfasen. Lösningen stödjer all verksamhet relaterad till definitionen av en produkts yttre former, preliminära struktur och fördelningen av logiska system. Omfattande uppsättningar av tillämpningar tillhandahålls för alla konstruktionsaktiviteter från inpassning av strukturer och systemlayout, till basal strukturell analys och ergonomistudier. Användningen av 3D påskyndar definitions- och valideringsprocessen för att säkerställa att produktarkitekturen respekterar alla krav vad gäller installation och planritning.

I centrum av Dassault Systèmes PLM-system länkar en RFLP-infrastruktur samman produktkonstruktionen med logiska och funktionella definitioner liksom krav från andra avdelningar inom företaget, men även från kunder eller standardiseringsorganisationer. Detta tillför en genomgående spårbarhet från de ursprungliga kraven till slutprodukten. Sådan information, tillsammans med annan omfattande uppdaterad produktinformation, underlättar förståelsen av hur en kravändring skulle påverka produktarkitekturen, detaljkonstruktionen och senare processer, vilket skulle främja en bättre beslutstagandeprocess.

Dassault Systèmes lösning Produktarkitektur för flygindustrin har utvecklats tack vare en djup förståelse av tekniska krav inom flyg- och försvarsindustrin. Denna unika lösning för produktarkitektur stödjer inte bara tidig produktvalidering men också det tekniska arbete som följer produktutvecklingscykeln genom att tillhandahålla spårbarhet av tekniska ändringar från krav till konstruktion och senare processer. 

Lösningen Produktarkitektur för flygindustrin omfattar:

  • Inpassning
  • Strukturell preliminär konstruktion
  • Analys av mänskliga faktorer (ergonomiska studier)
  • Konstruktion och integration av systemlayout i 3D

Med CATIA och DELMIA tog det bara 23 månader att utveckla en flygplansmodell som brukade ta fyra år med vårt tidigare utvecklingsverktyg.

Luo Ronghui President and General Manager, Chengdu Aircraft Industrial