"Aerospace Assembly Structures"

Användning av banbrytande utvecklingsteknik, t.ex. användning av kompositmaterial för stora flygplanssektioner i kombination med en global omfördelning av roller och ansvar mellan OEM-partners och leverantörer, gör samarbets- och processoptimering till en viktig del för att minska riskerna, designinkonsekvenser, förseningar och dålig produktkvalitet. Att samordna utvecklingen av ett flygplans monteringsstrukturer kan vara skrämmande när trycket ökar för att möta komplexa designkrav och pressande leveransmål. Pågående tekniska förändringar, särskilt i de fall där flera konfigurationer är inblandade, kan göra det svårt att hålla materialförteckningen (BOM) och andra produktdata korrekta och synkroniserade genom hela leveranskedjan.

Dassault Systèmes Product Lifecycle Management (PLM) lösning för Aerospace Assembly Structures stöder alla aktiviteter som krävs för design och tillverkning av strukturella flygplansdelar och de verktyg som krävs för att bygga dem. Lösningen inkluderar dedikerade tillämpningar för definition av enkla till komplexa flerficks 5-axlade bearbetade delar, rakt formade till hydroformade bladmetalldelar, såväl som sammansatta delar med komplex designkonfiguration och tillverkningsprocesser som RTM (Resin Transfer Molding), handpåläggning eller automatisk tejppåläggning. Dedikerade funktioner gör det möjligt för ingenjörer att fokusera på designidé istället för på geometri. Det betyder att högkvalitativa produkter med mer innovativa funktioner som uppfyller kundernas krav kan tillverkas till lägre kostnad.

De funktioner för design i sitt sammanhang och relationsdesign som är inbyggda i den här lösningen möjliggör tidig kommunikation mellan -design-, analys-, tillverknings- och serviceingenjörsteamen på företaget. Flygplanstillverkare kan konsekvent övervaka prestanda och kostnadskonsekvenser från designbeslut samtidigt som de påskyndar designiterationer och minskar sena tekniska ändringar. Utöver att sänka kostnaderna och produktutvecklingstiden tillhandahåller Dassault Systèmes PLM-system ett sätt attmaximera användningen av företagets intellektuella kapital. Genom att tillämpa gemensamma metoder och processer för den kollektiva utvecklingen av produkten underlättas den kontinuerliga inhämtningen och förfiningen av företagets intellektuella egendom i nya och vidareutvecklade program.

Dassault Systemes Aerospace Assembly Structures-lösning kombinerar Dassault Systèmes beprövade metoder för strukturutveckling. Lösningen har tagits fram genom en djup förståelse av de unika designkraven i flyg- och försvarsbranschen. Det är anledningen till att 3DS PLM -system är den mest använda produktutvecklingslösningen i flyg- och försvarsbranschen idag.

"Aerospace Assembly Structure" omfattar:

  • Design av bearbetade delar för tillverkningsförberedelse
  • Bladmetalldesign för tillverkningsförberedelse
  • Design av kompositdelar för tillverkningsförberedelse
  • Analys och simulering för designers

Vi kan automatiskt bygga komplexa enheter på några timmar istället för veckor, baserat på regler och parametrar.

Warren Potts Technical Support Director, Goodrich Aerostructures