Aerospace Internal Systems Design

Bristen på samordning mellan ingenjörsdiscipliner under produktutvecklingen kan resultera i konstruktionsinkonsekvenser, förseningar och sämre kvalitet. Inom A&D-industrin (Aerospace & Defense) är en tidig och effektiv parallell utveckling avgörande för att säkerställa en smidig integration av ett flygplans interna system komponenter, som inkluderar strukturella, elektriska, vätske- och kommunikationsinfrastruktur-komponenter. Att samordna utvecklingen av ett flygplans interna systemkonstruktion kan vara skrämmande när trycket ökar för att möta komplexa konstruktionskrav och pressande leveransmål. Pågående tekniska ändringar – särskilt i de fall där flera konfigurationer är inblandade – kan göra det svårt att hålla materialförteckningen (BOM) och andra produktdata korrekta och synkroniserade över hela försörjningskedjan.

Dassault Systèmes (3DS) lösning för Aerospace Internal Systems Design hjälper företag inom A&D-industrin att hantera utvecklingsarbete av de interna systemen i ett flygplan med flera discipliner. PLM -systemet tillhandahåller en enda lagringsplats för alla data, från produktspecifikation till tillverkningskrav, så att dessa data säkert kan användas i realtid av alla produktutvecklingsintressenter. Utvecklingsdata inom flera discipliner – mekanik, el, flödesteknik och kommunikation – som ofta har olika livscykler fångas in inom en enhetlig produktdefinition så att ingenjörerna kan anamma en holistisk syn på intern systemkonstruktion från början av ett program.

A&D-industrin står inför nya utmaningar inom systemkonstruktion och -hantering. Idag har den ökande komplexiteten och betydelsen av elektroniska funktioner inbyggda i A&D-produkter, det höga priset på elektrisk utrustning och de globala produktutvecklingsmetoderna gjort konstruktion av elektriska system och kommunikationssystem till en av de viktigaste aktiviteterna inom produktutveckling snarare än något man stoppar dit i efterhand. Vid användning i samband med lösningen Aerospace Systems Engineering , tillhandahåller Dassault Systèmes’ PLM -system en RFLP -infrastruktur (Requirement, Functional, Logical, Physical) för länkning av interna systemkrav, funktionsdefinition, logisk definition, fysisk definition, beteendesimulering med tillverkningsplanering och dokumentation. Denna end-to-end-spårningsbarhet från ursprungliga krav till den slutliga produkten bidrar till optimeringen av systemkonstruktionen för marknadsprestanda.

Ingenjörerna anser att Dassault Systèmes Aerospace Internal Systems Design är väsentlig för att främja en effektiv konstruktion som tar hänsyn till hur väl det interna systemet passar in i hela flygplanet redan tidigt i produktens utvecklingscykel. Genom att tillhandahålla avancerade modelleringsfunktioner som är integrerade i systemutvecklings- och tillverkningsprocessen, kan denna lösning hjälpa dig att hålla kostnaderna nere och samtidigt minimera fel längre fram.

Aerospace Internal Systems Design Solution inkluderar:

  • Elektrisk systemkonstruktion till tillverkning
  • Flödessystemkonstruktion till tillverkning
  • Mekanisk systemkonstruktion till tillverkning
  • Elektronik och inbäddad programvaruhantering
  • Slutförande utrustningsmodellering
  • Beräknings- och kommunikationsinfrastruktur

Vi har kunnat ta 80 år av kunskap inom flygplansutveckling och bygga in dem i CATIA-designtabeller som ingenjörer kan använda om och om igen.

Jim Strawn Engineering Specialist, Cessna Aircraft Company