Aerospace Sales & Marketing

Försäljnings- och marknadsföringsprocesserna inom flyg- och försvarsindustrin har utvecklats under det senaste decenniet. I dag är kunderna mycket engagerade i produktdefinitionen redan från början. Faktorer som energiförbrukning, vikt, prestanda och produktens användbarhet i vissa geografiska områden diskuteras direkt mellan OEM-tillverkarna och potentiella köpare. Produktcheferna utmanas att fastställa den bästa strategin för att bygga produkten. Strategin måste hantera kundkrav, säkerställa produkternas kvalitet och skydda vinstmarginal genom att förutse och hantera viktiga utmaningar mer exakt än konkurrenterna.

Dassault Systèmes (3DS) lösning för Aerospace Sales & Marketing hjälper dig skapa och hantera fler konceptvarianter genom att utnyttja och återanvända designer från tidigare projekt, kunskap och konkurrensstudier. Ett brett utbud av virtuella definitions- och valideringslösningar tillhandahålls för OEM-tillverkarna och deras kunder för samarbete kring produktdefinitionen från början av programmet.

 

Mallar och kataloger gör produktlivscykelinformation som CAD-data, Bill of Materials och simuleringsresultat från befintliga produkter enkelt tillgängliga för alla inblandade parter, så att flera möjliga produktkonfigurationer kan utvecklas och jämföras snabbare. De onlinebaserade 3D-produkt- och tillvalskatalogerna gör det lättare för kunderna att välja vilka funktioner de vill ha och diskutera de ändringar som de vill göra. Med intuitiva och lättanvända 3D-kabinkonfigurationsverktyg kan användarna snabbt skapa säteslayouter eller kabinkonfigurationer så att de kan utforska olika konfigurationer och uppleva den virtuella kabinen från passagerarnas synvinkel. Lösningen gör också att ingenjörer kan utvärdera effekterna av konfigurationsändringar på flygplanets vikt, tyngdpunkt och flygprestanda.

Dassault Systèmes PLM -system säkerställer att produktutvecklingsintressenter, designers, ingenjörer, inköpsspecialister, säljrepresentanter och kunder, samarbetar från början så att produkterna kan tas fram snabbare med färre oönskade överraskningar sent i utvecklingen. Snabbare och mer detaljerad konceptmodellering gör det möjligt för programansvariga att exakt bedöma projektets krav och kostnader, vilket ger dem garantier för produktens tillverkningsbarhet och lönsamhet innan resurser tilldelas. Dessutom finns funktioner för att generera anpassade förslag, kompletta med priser och uppskattade leveransscheman så att programansvariga kan fokusera på att säkerställa kundtillfredsställelse samt kontrollera kostnader, kvalitetsnivå och ledtid.

 

Aerospace Sales & Marketing Solution inkluderar:

  • Produktportföljhantering
  • Hantering av affärsmöjligheter
  • Förslagshantering
  • Produktkatalog
  • Val av produktalternativ
  • Kabin- och systemkonfigurator

3DVIA Composer gör det möjligt att dela våra framtagna lösningar med alla deltagare i ett tidigt skede i ett projekt. Detta verktyg erbjuder verkligt beslutsfattande effektivitet.

Didier Zely Projektledare, MECANO ID