Integrerade lösningar för flyg- och rymdindustrin

Välj process i följande översikt. Varje lösning kan implementeras individuellt för att lösa specifika administrativa eller tekniska problem. Tillsammans kan dessa omfattande och integrerade uppsättningar av PLM-lösningar för flygindustrin hjälpa företagen i sina strategiska initiativ i moderniseringen av produktutvecklings-, tillverknings- och samarbetsprocesserna.

Fördelar med att använda 3DS PLM-lösningar för flygindustrin

  • Underlättar samtidigt arbete och samarbete i försörjningskedjan genom att använda en enda källa för produkt-, process- och resursdefinition.
  • Kan snabbt utveckla och hantera flera varianter medan återanvändningen av delar optimeras genom att använda mallar, morfingtekniker och kunskapshantering.
  • Konstruerar produkten rätt första gången genom utformning och validering av tvärvetenskapliga data - från struktur till motor och system - i en enda virtuell prototyp.
  • Accelererar produktionsstarten genom att definiera produktionsbanden samtidigt med produktkonstruktionen.
  • Ökar innoveringen och garanterar teknisk genomförbarhet genom att undersöka ett stort antal idéer  - bland annat de som kommer från leverantörerna - och snabbt  bestämma sig för rätt koncept.
  • Ger en total insyn i krav som utvecklas och i konstruktionsändringar i försörjningskedjan och produktionsplaneringen för att undvika förseningar i tidsschemat och  kostsamt omarbete.
  • Optimerar konstruktions-, drifts- och underhållsprocesser för ökad kundtillfredsställelse och minskade ägarkostnader. 
  • Omfattar kvalitetsmetoder för kritiska processer som förbättrar flygplanskvaliteten och påskyndar certifieringen.
  • Minskar kostnaderna för konstruktions- och produktionsprocesserna i företaget  genom automatisering, samordning och  synkronisering.