Tjänster

Att uppnå lönsamhet, hantera prestationer och överensstämmelse, svara mot kontinuerligt förändrade kundkrav - i en sådan högt fragmenterad industri handlar skillnaden om kundfokus.

Samverkande produktinnovation

Det finns inget utrymme för omoderna rutiner eller gamla traditioner. Det är resultatet som räknas. Företagen inom tjänstesektorn måste ge resultat. Drivkrafterna är kundtillfredsställelse, lönsamhet prestanda, konkurrenskraft och regelverk. För många företag är gränsen mellan framgång och misslyckande väldigt liten. För att stanna på rätt sida av den här gränsen krävs erfarenhet, kunskap och beslutsamhet - och rätt verktyg. Att hitta lösningar till alla problem, stora och små, kräver samarbete. Plattformen 3DEXPERIENCE är en garanti för goda resultat, tack vare sin samverkande och välorganiserade miljö som stöder tillväxt och gör det möjligt att lösa de mest komplexa utmaningar. Den ger också en unik länk till era kunder under hela livscykeln för tjänsten eller produkten.